Đề xuất dừng dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật 

Xem với cỡ chữ
Ngày 2.6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT) vừa có công văn số 3697/BNN-KH gửi Bộ Tài chính đề nghị dừng dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật.

Theo Bộ NN - PTNT, những năm qua, công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và đã thực sự phát huy hiệu quả trên thực tiễn; góp phần hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nông dân.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Lê Quốc Doanh, từ năm 2011 đến nay, thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia không được các địa phương đề nghị hỗ trợ bởi các lý do: Dịch hại cây trồng ít xuất hiện và bùng phát; một số địa phương có điều kiện đã chủ động kinh phí để xử lý khi dịch xảy ra.

Mặt khác, thuốc bảo vệ thực vật là hóa chất độc hại, thời gian sử dụng ngắn (từ 2 - 3 năm) nên phải thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch luân chuyển hàng dẫn tới phát sinh chi phí, tốn kém cho ngân sách nhà nước. Hiện nay, tồn kho dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật gần 258 tấn, với giá trị khoảng 42 tỷ đồng.

Từ thực tiễn nêu trên, Bộ NN - PTNT đã có Công văn số 1560/BNN-KH ngày 2.3.2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

Ngày 24.3, Văn phòng Chính phủ có Phiếu chuyển số 442/PC-VPCP chuyển Bộ Tài chính xem xét, xử lý kiến nghị của Bộ NN - PTNT. Ngày 4.5, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5343/BTC-TCDT về dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ NN - PTNT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn là Cục Bảo vệ thực vật nghiên cứu, tham mưu đề xuất đối với các ý kiến của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật, trong khoảng 10 năm gần đây, sinh vật gây hại cây trồng ít xuất hiện và bùng phát. Một số địa phương có công bố dịch nhưng cũng đã tự chủ ngân sách của địa phương hỗ trợ nông dân phòng, chống dịch nên không đề nghị Trung ương cấp thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia. Việc dự trữ bằng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật cụ thể cũng hạn chế và không linh hoạt trong công tác chống dịch trong điều kiện sinh vật gây hại cây trồng có những diễn biến bất thường, trái với quy luật, phát sinh những sinh vật gây hại mới. Mặt khác, thuốc bảo vệ thực vật là hóa chất độc hại, có thời gian sử dụng ngắn (2 - 3 năm) nên phải thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch luân chuyển hàng năm, việc này dẫn đến phát sinh chi phí và tốn kém cho ngân sách nhà nước. Do đó, việc dự trữ thuốc bảo vệ thực vật như hiện nay không thực sự hiệu quả.

Vì vậy, trong công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ NN - PTNT tiếp tục đề nghị dừng dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật.  

Minh Hương