Nhịp cầu

Để dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm bảo đảm tiến độ 

Xem với cỡ chữ
Dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm (huyện Tây Hòa, Phú Yên) có tổng vốn đầu tư 1.009 tỷ đồng do Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 5 làm chủ đầu tư, dung tích chứa toàn bộ là 34,8 triệu mét khối, đã được triển khai thi công từ tháng 1.2019. Phạm vi ảnh hưởng của dự án là 477,3ha, phải thu hồi đất của 440 hộ, 3 tổ chức, trong đó có 31,457ha đất rừng phòng hộ và 65,253ha đất lúa thuộc thẩm quyền chuyển đổi mục đích của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi hoàn thành, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho hàng ngàn hecta đất canh tác của xã Hòa Thịnh và bờ hữu sông Bánh Lái của 4 xã: Hòa Mỹ Đông, Hòa Đồng, Hòa Tân Tây và Hòa Tân Đông, mà còn cấp nước sinh hoạt cho 38.000 hộ dân huyện Tây Hòa và một số địa phương trong tỉnh, giúp hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn khu vực; thu hút các nhà đầu tư về phát triển du lịch và nhà máy sản xuất nước sạch.

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, thời gian qua, lãnh đạo địa phương đã nỗ lực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cũng như thực hiện các bước thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư. Nhờ đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm cơ bản được triển khai nghiêm túc, nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phát sinh tranh chấp do hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai của UBND xã Hòa Thịnh đối với diện tích 12,63ha (74 hộ) phần đất công ích 5% và của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa đối với diện tích 24,6ha (93 thửa đất của 57 hộ dân) đất lâm phần.

Tại buổi khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm mới đây, sau khi nghe những ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cao với hướng xử lý kịp thời của UBND tỉnh liên quan đến tranh chấp đất công ích 5% và đất lâm phần. Cụ thể, cho phép UBND huyện Tây Hòa đưa diện tích 12,63ha ra khỏi tổng diện tích đất công ích ghi trong sổ địa chính; đồng thời, điều chỉnh diện tích đất rừng 24,66ha ra khỏi lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa và điều chỉnh giảm phần diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa theo quy định, để UBND huyện có cơ sở thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

Theo đánh giá của Đoàn khảo sát, đây là giải pháp tạo chuyển biến căn bản, nhằm tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm trong thời gian tới. Vấn đề đặt ra hiện nay là các bên liên quan cần phối hợp tốt hơn nữa để khẩn trương bàn giao toàn bộ mặt bằng, sớm hoàn thiện các hạng mục thuộc dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm để hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra như yêu cầu của đoàn khảo sát thường trực HĐND tỉnh.

MINH HIỀN