Đề cao vai trò người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Xem với cỡ chữ
Theo đánh giá của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, trong năm 2019, tình hình khiếu nại tố cáo (KNTC) trên địa bàn Thủ đô còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, vẫn còn tình trạng khiếu kiện đông người, công dân gửi đơn vượt cấp lên các cơ quan trung ương.

Vẫn còn tình trạng đơn thư vượt cấp

Trong năm qua, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC đã được nâng cao. Cụ thể, trong năm 2019, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận và xử lý 35.520 đơn các loại, nhìn chung, các đơn của công dân đều được các cơ quan có thẩm quyền, phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, năm qua thành phố tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 3.443 vụ KNTC, đến nay đã giải quyết 2.942 vụ, đạt tỷ lệ 85,4%.

Đáng chú ý, trong năm qua, các cơ quan hành chính Hà Nội đã tiếp 274 lượt đoàn đông người/78 vụ việc KNTC. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ khi triển khai các dự án trên địa bàn thành phố, việc cải tạo nâng cấp một số chợ... Đặc biệt, trong số các đoàn KNTC thường xuyên tập trung tại trụ sở UBND thành phố và khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương trong thời gian qua, có một số đoàn đông người, phức tạp, điển hình như đoàn công dân đại diện cho các hộ kinh doanh tại chợ Cầu Thanh Ấm (huyện Ứng Hòa) không nhất trí với việc cải tạo, nâng cấp chợ, đề nghị giữ nguyên hiện trạng để tiếp tục kinh doanh. Hay như đoàn công dân thôn Song Mai, xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn) kiến nghị giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB bằng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn...

Trước thực trạng trên, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo các quận huyện, sở, ngành có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KNTC theo đúng trình tự, thủ tục, đề xuất phương án giải quyết có lý, có tình, khả thi cao, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là các vụ phức tạp, đông người. Đồng thời, thành phố cũng xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp lợi dùng quyền KNTC, kích động tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước và gây tiềm ẩn các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 


Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ bộ phận tiếp công dân
Ảnh: P.Long

Tập trung giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở

Nhìn nhận về những tồn tại, hạn chế khiến công tác giải quyết đơn thư, KNTC trên địa bàn thành phố chưa thực sự đạt được những kết quả như mong muốn, lãnh đạo UBND thành phố thẳng thắn nhìn nhận một số đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt chỉ đạo nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở. Một số vụ việc KNTC giải quyết còn chậm, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các cấp có thẩm quyền giải quyết dẫn đến việc người dân gửi đơn KNTC vượt cấp. Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, các kết luận, quyết định xử lý về tố cáo ở một số địa phương còn chậm, thiếu kiên quyết khiến người KNTC bức xúc, tiếp tục gửi đơn tố cáo… 

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên một phần do hệ thống, chính sách pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn chồng chéo, có sự thay đổi qua các thời kỳ; nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài trong nhiều năm, trong khi cơ chế chính sách thay đổi từng ngày dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện… 

Để khắc phục tình trạng trên, trong năm 2020, UBND TP Hà Nội sẽ đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về một số lĩnh vực thường phát sinh KNTC như đất đai, GPMB, quản lý và sử dụng đất nông nghiệp… qua đó giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và địa phương. 

Đặc biệt, Hà Nội sẽ cố gắng nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỉ lệ giải quyết trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. Đồng thời, tập trung giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự Thủ đô.

LONG HUỲNH