Nhịp cầu

Để các chính sách nông nghiệp phát huy hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Với những nỗ lực của đại biểu HĐND và các cấp, các ngành, trong đó có vai trò quan trọng của lãnh đạo, cán bộ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong triển khai thực hiện, Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã bước đầu được triển khai kết hợp lồng gắn với chính sách khuyến khích đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, tổng số dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt là 16 dự án, với số vốn 2.207.428 triệu đồng. Trong đó, 15 dự án đầu tư vào phát triển nông nghiệp, chăn nuôi và 1 dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại phường Bắc Lệnh, phường Pom Hán, TP Lào Cai.

Các dự án đầu tư khuyến khích phát triển nông nghiệp được phê duyệt đã phát huy hiệu quả, điển hình như dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tà Chải và Thị trấn Bắc Hà của Công ty TNHH Anh Nguyên, đầu tư giai đoạn 2016 - 2019. Mô hình chăn nuôi được thực hiện khép kín, từ khâu sản xuất giống đến nuôi lợn thịt, gia cầm, hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 con lợn thịt/năm và duy trì 200 con lợn nái giống, gồm lợn nái ngoại cho sản lượng thịt ngon và nái lợn đen bản địa; 6.000 - 10.000 con gia cầm thịt và trên chục tấn rau sạch cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Hay mô hình trồng cây dược liệu kết hợp với bảo vệ rừng tại phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, chuyên phát triển cây dược liệu quý hiếm, ươm và cung cấp cho vùng dược liệu Sa Sa, thực hiện giai đoạn 2017 - 2020…

Trên thực tế, việc triển khai thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND là nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, nhằm tạo ra các mô hình đầu tư với quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến sản phẩm nông nghiệp để đẩy mạnh quá trình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nông thôn và thực hiện liên kết 4 nhà. Qua đó, góp phần đưa thương hiệu sản phẩm Lào Cai đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng lưu ý là nghị quyết ban hành nhiều nội dung hỗ trợ để khuyến khích người dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ có các doanh nghiệp xây dựng được dự án để hưởng lợi, còn các tổ chức, cá nhân, quy mô hợp tác xã, hộ gia đình cũng là đối tượng hưởng lợi chưa tiếp cận được chính sách. Vì vậy, để nghị quyết tiếp tục được phát huy hiệu quả rộng hơn, cần tăng cường vai trò cơ quan chủ đạo cấp huyện là Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc cử cán bộ hướng dẫn tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có điều kiện đầu tư, xây dựng các dự án về phát triển sản xuất, chăn nuôi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hưởng lợi, tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động nông thôn.

HÀ THIỆP

Video New - Đại biểu - cử tri