ĐBQH Trịnh Ngọc Phương: Nâng cao năng lực quản trị và xây dựng chính sách 

Xem với cỡ chữ
(ĐBNDO) - Đánh giá cao những kết quả đạt được của Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua, song theo ĐBQH Trịnh Ngọc Phương nhiệm kỳ 5 năm có rất nhiều nội dung, đặc biệt là về năng lực quản trị dự báo và xây dựng cơ chế chính sách. Theo đại biểu, đây là nội dung còn có nhiều quan điểm lo ngại và cử tri quan tâm.

Đại biểu Phương cho biết, xây dựng và kiện toàn hệ thống bộ máy hành chính nhà nước, theo đại biểu Phương, vấn đề này trong báo cáo có nêu chú trọng nâng cao năng lực quản trị dự báo và xây dựng cơ chế chính sách, đề cao trách nhiệm giải trình, coi trọng việc tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và phản biện xã hội, bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chú trọng đào tạo và nâng cao năng lực phẩm chất của đội ngũ cán bô cộng chức, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đại biểu cho rằng chủ trương nêu trên là rất đúng đắn, phù hợp, nhưng khi triển khai còn nhiều vướng mắc, còn bất cập.

Trước hết là về năng lực quản trị dự báo và xây dựng cơ chế chính sách. Đây là nội dung mà nhiều quan điểm lo ngại, cử tri quan tâm về năng lực của một số cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước, có đáp ứng được yêu cầu, cũng như dự liệu được tình hình trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hay không. Theo đại biểu Phương, nếu chúng ta không nắm bắt làm chủ được quy tắc thông lệ chung khi hội nhập thì không những không quản trị dự báo được mà trong những sân chơi lớn khiến chúng ta bị nhiều áp lực và bị kìm hãm.

“Hiện nay, một số cán bộ tham mưu ở một số cơ quan, lĩnh vực mặc dù đã được đào tạo bài bản nhưng kinh nghiệm chưa sát với thực tiễn, từ đó dẫn đến việc tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra” ông Phương nói.

Ngược lại, quan điểm ý kiến của các nhà khoa học, của nhiều người có kinh nghiệm, tâm huyết chưa thực sự được coi trọng. Theo ông Phương, nhân tài là nguyên khí quốc gia trong lịch sử và hiện tại đã được nhắc đến nhiều lần nhưng chúng ta tận dụng sự cống hiến chưa phù hợp, chính sách chưa tương ứng, mặc dù nguồn chất xám trong xã hội chúng ta là rất lớn. “Các cơ quan, địa phương, đơn vị đều có chính sách thu hút nhân tài, nhưng việc sử dụng, bố trí công việc, môi trường làm việc chưa phù hợp, dẫn đến nhạt nhòa lý tưởng, tâm huyết và sự công hiến” đại biểu Phương nêu ý kiến.

Cho biết thêm về vấn đề này, đại biểu Phương cho rằng, năng lực của cán bộ công chức là năng lực của cơ quan nhà nước. Hiện nay, các cơ quan nhà nước ít nhiều vẫn còn dư âm của thời kỳ quan liêu bao cấp, tư tưởng ngồi ì chờ lương vẫn còn. Không ít tư tưởng ngại thay đổi, ngại chấp nhận cái mới, tiến bộ, chúng ta vẫn chưa phù hợp với cái mới, thay thế cái cũ đã lỗi thời, lạc hậu. Quan điểm chợ chiều cuối khóa đã tạo ra sức ì và kìm hãm sự đổi mới.

Bên cạnh thái độ ứng xử trong công việc của cán bộ công chức dẫn đến sự trở ngại cho sự phát triển đó là thái độ làng nhàng ứng xử với công việc của cán bộ, công chức hiện nay. Theo ông Phương, một con người làng nhàng là con người không nhiều nổi bật, khiến người khác phải chú ý, không kém hẳn mà cũng không giỏi hẳn, tức là không thể làm chủ một cách thành thạo những kỹ năng cần có trong công việc nên không biết gọi là thầy hay là thợ. Con người này ít khi bày tỏ quan điểm riêng và thường nghi ngờ cái mới, dửng dưng mọi vận động của cuộc sống bên ngoài, cuộc sống chỉ được giới hạn trong vấn đề mưu sinh.

“Một trình độ làng nhàng thường dẫn đến một thái độ sống làng nhàng và một thái độ sống làng nhàng thì luôn song hành với một trình độ làng nhàng tương ứng. Đối lập với làng nhàng là chuyên nghiệp, nói đến một vấn đề gì đó rất cơ bản, rõ ràng và triệt để” đại biểu Phương nhấn mạnh.

Theo ĐBQH Trịnh Ngọc Phương, một xã hội làng nhàng là một xã hội mà các năng lực thiết yếu trong công cuộc phát triển chỉ ở mức trung bình. Một xã hội làng nhàng là một xã hội bàng quan, hời hợt với những vấn đề của chính nó và của thế giới xung quanh. Đại biểu nhấn mạnh, đã đến lúc muốn hội nhập thành công với thế giới bên ngoài, muốn nâng cao vị thế dân tộc trong cộng đồng nhân loại, người Việt Nam dứt khoát phải thoát khỏi tình thế làng nhàng hiện nay.

Hồng Nhung lược ghi