Thảo luận dự án Bộ luật lao động (sửa đổi ) :

ĐBQH Trần Xuân Vinh (Quảng Nam): <I>Cần mở rộng loại hình dịch vụ việc làm công</I> 

Xem với cỡ chữ

Tại Điều 14 về tổ chức dịch vụ việc làm, trong dự thảo Luật chỉ quy định hai tổ chức có chức năng về cung cấp dịch vụ việc làm, đó là trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Đây là những tổ chức dịch vụ có thu phí trong khi đó nhu cầu tìm việc làm rất cao, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, cần mở rộng loại hình dịch vụ việc làm công để cung cấp dịch vụ giúp người tìm việc giảm bớt gánh nặng về kinh tế. Tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung là UBND cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm xây dựng mạng thông tin về thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm để cung cấp dịch vụ cho người lao động.

Điều 21 về nội dung hợp đồng lao động bao gồm bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế, nhưng hiện nay còn có bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung bảo hiểm thất nghiệp để bảo vệ quyền lợi bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người lao động.

Về thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, Điều 52 quy định thanh tra lao động có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu như trong Điều 52 là không phù hợp với các quy định của Luật Thanh tra vì theo Luật Thanh tra các cơ quan thanh tra hoặc thanh tra viên không có chức năng, quyền hạn về phán quyết. Đồng thời, nếu quy định như vậy cũng mâu thuẫn với các quy định tại Điều 239 của dự thảo Luật này về nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động. Theo tôi việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu chỉ nên giao cho một cơ quan tài phán duy nhất là tòa án, quy định này chỉ có tính chất tạm thời. Theo báo cáo giải trình của UBTVQH, thanh tra lao động có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong quan hệ lao động và quy định này có tính chất tạm thời đến khi QH thông qua Luật Tố tụng lao động sẽ điều chỉnh. Theo tôi việc tuyên bố hợp đồng vô hiệu phải tuân thủ đúng trình tự tố tụng theo luật định, bên cạnh đó đã là luật thì phải có sự ổn định lâu dài để điều chỉnh các quan hệ xã hội, không nên làm luật theo kiểu tạm thời như vậy. Trường hợp cần thiết thì giữ nguyên như Bộ luật Lao động hiện nay đã quy định…

PV lược ghi