ĐBQH Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu): Phân loại và quy định đối tượng cho phù hợp