ĐBQH Quàng Văn Hương (Sơn La): Lựa chọn chính sách phù hợp với thực tiễn