ĐBQH Lê Văn Lai : Chỉ có sản xuất tốt thì tăng trưởng mới bền vững 

Xem với cỡ chữ
Trao đổi với PV Báo ĐBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 vừa qua, ĐBQH Lê Văn Lai (Quảng Nam) cho rằng: nền kinh tế năm 2012 được xem là một bức tranh sáng hơn năm 2011 nhưng chứa nhiều uẩn khúc chúng ta cần phải làm rõ và Đại biểu nhấn mạnh, chỉ có sản xuất tốt thì tăng trưởng mới bền vững…
- Thưa đại biểu, đại biểu nhận định như thế nào về thực trạng hiện nay của nền kinh tế?
 

ĐBQH Lê Văn Lai: Trước hết, nền kinh tế năm 2012 này qua Báo cáo của Chính phủ đã thể hiện được một bức tranh sáng hơn năm 2011, có nhiều chỉ tiêu đặt ra phần lớn đã đạt được. Tuy nhiên, trong bức tranh vẫn còn uẩn khúc những con số rất đáng lo lắng và quan tâm. Như tôi đã nói, mỗi sự phát triển bằng những con số tích cực đằng sau nó vẫn có những câu hỏi và lời giải chưa thỏa đáng. Trong tăng trưởng, trong giảm lãi suất trong việc điều hành nền kinh tế vĩ mô thì nó đều gắn liền với những hệ lụy mà chúng ta cần phải phân tích sâu hơn cần phải đánh giá kỹ hơn để rồi có một quyết sách tốt hơn trong năm 2013. Thực ra nền kinh tế năm 2011 của chúng ta có bước tranh ảm đạm hơn nhưng nó thật. Đối với nền kinh tế 2012 có một bức tranh sáng hơn nhưng chứa nhiều uẩn khúc chúng ta cần làm rõ hơn.
 
- Vâng, đại biểu đánh giá các khó khăn đặt ra từ kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp này được giải quyết như thế nào?
 
ĐBQH Lê Văn Lai: Những vấn đề hóc búa đưa ra từ Kỳ họp thứ 3 như vấn đề lãi suất ngân hàng, tăng trưởng, vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát thì những nội dung này dường như chúng ta khó khắc phục trong vòng một năm. Tuy nhiên, bây giờ câu trả lời thực tế là sau một năm bằng sự quyết liệt của Chính phủ và sự phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân thì cho đến bây giờ những vấn đề đó, chỉ tiêu quan trọng đều có sự khởi sắc nhất định. Có thể nói, cơ bản đạt được theo yêu cầu.
 
-
Trong năm 2012, cụ thể là những tháng còn lại cuối năm, việc thực hiện các mục tiêu sẽ gặp phải những khó khăn nào, thưa đại biểu?

 
ĐBQH Lê Văn Lai: Điều tôi quan tâm nhất những chỉ số, những chỉ tiêu chúng ta đặt ra, những chỉ tiêu lớn của KT-XH thì cố gắng làm sao giảm bớt tác động hành chính mà nó tăng tác động chất lượng phát triển nền kinh tế, đó là phát triển sản xuất. Chỉ có phát triển sản xuất tốt thì tăng trưởng đó mới bền vững. Nếu do tác động của các biện pháp hành chính thì chỉ là tạm thời. Trong chất lượng nền kinh tế, chúng ta cần tập trung 3 vấn đề lớn về tái cơ cấu nền kinh tế, đó là tái cơ cấu trong lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu trong lĩnh vực ngân hàng, và tái cấu trúc trong lĩnh vực đầu tư. Ba vấn đề này, Chính phủ đã đánh giá là chậm và mới là bước đầu, tôi nghĩ năm 2012 phải nhanh và phải đi vào chiều sâu để cho nền kinh tế nước ta phát triển bền vững và là yếu tố tiền đề cho năm 2013 cũng như là các năm tiếp theo.
 
- Có nhiều ý kiến cho rằng, năm 2013 chúng ta không nên đặt mục tiêu chỉ số GDP cao mà chúng ta  nên dành ưu tiên cho mục tiêu tái cơ cấu, quan điểm của đại biểu như thế nào?
 
ĐBQH Lê Văn Lai: Không có câu chuyện tách bạch giữa tăng trưởng chung với các biện pháp kinh tế của nhà nước, nó phải đặt trong bối cảnh hòa chung mối quan hệ với nhau. Tức là muốn nền kinh tế phát triển phải giải quyết vấn đề tái cấu trúc tốt. Tách bạch hai vấn đề này là không có thật, cho nên là vừa đẩy mạnh tăng trưởng để bảo đảm mục tiêu phát triển và phát triển trên cơ sở giải quyết tốt 3 yếu tố mà chúng ta tập trung.

- Xin cám ơn đại biểu !

Diệp Anh thực hiện