ĐBQH Danh Út : Đề nghị Chính phủ sớm trình Luật Dân tộc 

Xem với cỡ chữ
(ĐBNDO) - Tán thành Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH Danh Út cho rằng, Báo cáo đã nghiêm túckiểm điểm, đánh giá tình hình trong 5 năm qua. Một nhiệm kỳ đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ cần quan tâm bổ sung, đánh giá đầy đủ hơn về thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian qua cũng như giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại biểu đánh giá, so với giai đoạn năm 2006 -2010, số lượng chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015 nhiều hơn, tập trung hơn, góp phần quan trọng tạo nên những bước chuyển của bộ mặt nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và ở miền núi. Kinh tế phát triển kéo theo tỷ lệ hộ nghèo ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn giảm nhiều. Trung bình hộ nghèo giảm 6%/ năm. Nhiều nơi sản xuất hàng hóa đã hình thành và phát triển. Ngoài tác động về kinh tế, các chính sách dân tộc còn tác động đến mọi mặt của đời sống như văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.


ĐBQH Danh Út (Kiên Giang)

“Nhờ các chính sách được triển khai kịp thời, cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số miền núi từng bước được hoàn thiện và đồng bộ” đại biểu Út nói.

Đại biểu cũng cho rằng, Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách dân tộc. Đặc biệt năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này cho thấy chính sách dành cho vùng dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với quyết tâm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền trong cả nước – ông Út cho biết.

Tuy vậy, đại biểu Út cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc vẫn còn những tồn tại cần được quan tâm cho nhiệm kỳ tới. Đầu tiên là khoảng cách giàu nghèo giữa miền núi, vùng đồng bào dân tộc với đồng bào khác ở các vùng miền còn khá cao. Đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta chiếm khoảng 14% dân số cả nước nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay chiếm 47% trong tổng số hộ nghèo cả nước. Đây là một vấn đề rất khó khăn trong việc phát triển bền vững đối với nước ta.

Từ những khó khăn nêu trên, đại biểu Danh Út kiến nghị Chính phủ cần quan tâm bổ sung, đánh giá đầy đủ hơn về thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian qua cũng như giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, Chính phủ cần sớm trình Quốc hội ban hành Luật Dân tộc để giảm bớt các văn bản liên quan hiện nay đối với dân tộc quá nhiều. Đây cũng là cơ sở để thực hiện tốt hơn chính sách dân tộc ở nước ta. Cùng với đó, Chính phủ cần tăng cường thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm sớm rút ngắn khoảng cách giàu, nghèo như hiện nay, để đến năm 2020 đất nước ta có điều kiện thành nước công nghiệp như nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.

Bảo Văn – Trương Ngọc lược ghi

Video New - Luật trong cuộc sống