Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống chuẩn giám sát tài nguyên nước  

Xem với cỡ chữ
Ngày 16.8, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện Dự án “Xây dựng Hệ thống theo dõi và quản lý diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước và công tác chỉ đạo” do Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức.

Trước thực trạng nguồn nước ở Việt Nam đang bị suy thoái do khai thác và sử dụng thiếu bền vững, chẳng hạn như việc bịt cửa các phân lưu để khai thác các bãi sông trong đê sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Các cửa sông, phân lưu tự nhiên của sông bị bịt kín và các con sông nhỏ trở thành một nhánh của sông chuyên chứa nước mưa, nước thải ô nhiễm các chất hữu cơ, dầu mỡ. Vì vậy, để tránh tình trạng mâu thuẫn, xung đột giữa sử dụng nước sinh hoạt với sử dụng nước trong nông nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho các đơn vị xây dựng dự án Hệ thống theo dõi và quản lý diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước và công tác chỉ đạo.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết: Đến nay, Dự án đạt được một số kết quả nhất định: Đã thực hiện một phần đánh giá hiện trạng công tác quản lý thông tin, số liệu quan trắc theo giấy phép tài nguyên nước; xây dựng chuẩn kết nối dữ liệu và một số dạng chuyển đổi kết nối vào hệ thống (đã Dự thảo được một số chuẩn kết nối dữ liệu cho thiết bị quan trắc và camera). Cục Quản lý tài nguyên nước cũng đang tổng hợp, phân loại tài liệu, chuẩn bị xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ theo dõi, giám sát và quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước... Đặc biệt, hệ thống giám sát đã được kết nối thử nghiệm tới trạm quan trắc tài nguyên nước thuộc Dự án giám sát nước xuyên biên giới; các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất: Công ty Cấp nước Sài Đồng - Gia Lâm; Công ty Cấp nước Cà Mau và các công trình xả nước thải vào nguồn nước như Khu công nghiệp Quang Minh...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho rằng: Dự án đã ứng dụng công nghệ thông tin nhằm theo dõi diễn biến sử dụng nước, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước. Tuy vậy, mục tiêu cụ thể, các đơn vị được giao thực hiện Dự án cần tận dụng những nhiệm vụ đang có, sắp xếp thực hiện mục tiêu sắp tới nhằm phần nào đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hệ thống thông tin theo dõi, giám sát khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước; đồng thời đưa Hệ thống chuẩn vào vận hành muộn nhất đầu năm 2020. Bên cạnh đó, cần xây dựng, thiết kế một cách tổng thể hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước để bảo đảm đáp ứng đầy đủ các mục tiêu Dự án đề ra; bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và tích hợp với các hệ thống thông tin có liên quan tại Bộ, các hệ thống giám sát tài nguyên - môi trường, hệ thống quan trắc tại các địa phương phù hợp với định hướng kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tin và ảnh: Trần Hải