Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) 

Xem với cỡ chữ
Ngày 10.10, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã làm việc với Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác thanh niên. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đồng tình với Bộ Nội vụ trong việc xác định xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và năm 2019 của Bộ; đề nghị Bộ Nội vụ tập trung, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật, bảo đảm thời hạn, chất lượng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, thực hiện Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28.6.2018 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1730/QĐ-BNV ngày 18.7.2018 phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Luật, xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể để thực hiện dự án Luật, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10.2019.


Toàn cảnh buổi làm việc

Về giải quyết chế độ, chính sách với thanh niên xung phong, Bộ Nội vụ đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30.1.2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong, đồng thời đề xuất phương hướng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2011/NĐ-CP. Cho đến nay, cả nước đã giải quyết được 75.846 hồ sơ với số tiền là 194.219.680.000 đồng. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng triển khai Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở cấp xã (Đề án 567); triển khai chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020); triển khai Đề án 500 trí thực trẻ; triển khai dự án Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tài trợ...


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội vào tháng 10.2019

Còn theo Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và phần lớn các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các cơ sở đoàn lựa chọn chủ đề công tác “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”. Trên cơ sở đó, các cấp bộ đoàn cụ thể hóa theo yêu cầu, điều kiện của địa phương, đơn vị, tìm tòi, thể nghiệm những cách làm mới, sáng tạo, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để triển khai chủ đề công tác năm. Tính đến ngày 30.6.2018, 50,7% đoàn xã, phường, thị trấn trên cả nước thành lập được 5.565 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ 16.792 thanh thiếu niên yếu thế (vượt chỉ tiêu đề ra); hỗ trợ vay vốn 1.439,3 tỷ đồng (đạt 72% chỉ tiêu đề ra) cho 47.070 thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 556 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên với tổng kinh phí hỗ trợ trên 48 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu đề ra); tư vấn hướng nghiệp cho 1.604.184 triệu lượt thanh thiếu niên (đạt 80,2% chỉ tiêu đề ra); giới thiệu việc làm cho 360.857 thanh niên (vượt chỉ tiêu đề ra), trong đó, 146.205 thanh niên có việc làm; xây dựng mới được ít nhất 1.579 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn (đạt 79% chỉ tiêu đề ra)...


Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Chủ đề công tác năm 2019 được chọn là ''Thanh niên tình nguyện''. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm sẽ là triển khai các Kết luận, Kế hoạch đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Khóa XI ban hành. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của các đội hình tình nguyện; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả...

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Hoàng Thị Hoa: Cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên và Trung ương Đoàn cần quan tâm hơn đến đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của công nhân, vốn đa số là thanh niên ở các khu công nghiệp, phần đông đang ở trong điều kiện hết sức khó khăn, hoạt động thể thao giải trí gần như không có. Cùng với xây dựng dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), Trung ương Đoàn và cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét nên duy trì phong trào đoàn ra sao... Nhìn nhận về chính sách để phát huy phong trào thanh niên, Phó Chủ nhiệm Ngô Thị Minh cho rằng: Chúng ta đang giải quyết vấn đề cựu thanh niên xung phong, nhưng Trung ương Đoàn cần phối hợp với Bộ Nội vụ để có chính sách với những thanh niên xung phong thời bình. Ủy viên Thường trực Ủy ban Phan Viết Lượng cũng cho rằng: Cần có những chính sách với các đối tượng thanh niên đặc thù, tạo môi trường để tập hợp, thu hút thanh niên xung kích.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đồng tình với Bộ Nội vụ trong việc xác định xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và năm 2019 của Bộ. Tuy nhiên, theo Báo cáo của Bộ Nội vụ, hiện mới xây dựng được dự thảo sơ bộ Luật và Ban soạn thảo xây dựng dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) vẫn chưa họp lần thứ nhất. Ủy ban đề nghị Bộ Nội vụ tập trung, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật, bảo đảm thời hạn, chất lượng trình các cơ quan của Quốc hội thẩm tra (trước tháng 7.2019) với hồ sơ dự án Luật bảo đảm đầy đủ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định.

Tin và ảnh: Ng. Phương