Nhịp cầu

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đo đạc 

Xem với cỡ chữ
Đo đạc, lập bản đồ địa chính là cơ sở quan trọng cho khâu kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSDĐ, phục vụ đắc lực trong công tác quản lý nhà nước về đất đai ở các cấp. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền, triển khai đo đạc bản đồ địa chính gắn với cấp giấy chứng nhận QSDĐ được UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo phản ảnh của nhiều cử tri và theo các đại biểu HĐND tỉnh, các địa phương chỉ mới tập trung cho công tác đo đạc bản đồ, chưa quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đo đạc.

Đến nay, các dự án do Sở TN - MT làm chủ đầu tư mới cấp được 89.592 giấy chứng nhận/tổng số giấy chứng nhận cần cấp 262.936 giấy, đạt 34%. Số giấy chứng nhận đã ban hành quyết định cấp nhưng chưa trao được cho người sử dụng đất đến ngày 31.12.2018 tồn tại cơ quan nhà nước cao (tổng số giấy tồn của 10 huyện, thành phố là 23.271 giấy). Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau dồn điền đổi thửa của các huyện, thành phố đạt thấp. Đến nay, mới cấp được 24.856 giấy tương ứng 5.047ha, đạt 37,8% diện tích cần cấp. Tiến độ thực hiện một số dự án đo đạc bản đồ gắn với cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn chậm, phải gia hạn nhiều lần, thậm chí có dự án phải dừng triển khai…

Từ những vướng mắc đó, cử tri mong muốn Sở TN - MT tăng cường công tác kiểm tra đối với các tổ chức được giao làm chủ đầu tư dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo đúng quy định pháp luật; rà soát, lập biên bản xác định khối lượng nghiệm thu chưa thanh toán, các công việc tiếp tục phải thực hiện để hoàn thành dự án của các gói thầu đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với 69 xã, thị trấn do Sở làm chủ đầu tư với các đơn vị thi công để bàn giao cho UBND các huyện tiếp tục thực hiện. Tăng cường tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về đất đai để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận thức được trách nhiệm trong việc đăng ký đất đai, tự giác làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thủ tục về biến động đất đai theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án đo đạc bản đồ gắn với cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt ngay từ khâu khảo sát để thực hiện dự án đo đạc chính xác, thuận lợi cho công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ…

Trước những kiến nghị của cử tri, tại buổi làm việc của HĐND tỉnh Về việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ giai đoạn 2012-2018, Giám đốc Sở TN- MT Lưu Đức Vượng thừa nhận những hạn chế, tồn đọng trong việc thực hiện các dự án đo đạc bản đồ gắn với cấp giấy chứng nhận QSDĐ đúng như phản ánh của các cử tri. Nguyên nhân do chính sách về đất đai có nhiều biến động, trong khi công tác chỉnh lý biến động còn kém, chưa được quan tâm thực hiện, nhất là khi giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa. Đơn giá đo đạc bản đồ địa chính cao hơn nên các đơn vị chưa chú trọng khâu cấp giấy chứng nhận QSDĐ… Đồng thời, người đứng đầu Sở khẳng định, Sở luôn xác định công tác đo đạc bản đồ địa chính có vai trò giúp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, xác lập quyền sử dụng đất, phục vụ giải phóng mặt bằng, giao dịch dân sự và bảo đảm quản lý đất đai. Sở sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn khảo sát, đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới...

NGUYỄN ÁNH