“Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội Khóa XV”

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công 

Xem với cỡ chữ
Để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, lãnh đạo UBND thành phố khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện, tập trung tháo gỡ thủ tục khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án, giải phóng mặt bằng, đặc biệt thành phố cam kết sẽ thực hiện việc giải ngân, thanh quyết toán kịp thời.

Theo dõi sát sao tiến độ của các chủ đầu tư

Tại phiên thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố báo cáo nguyên nhân vì sao vốn đầu tư xây dựng cơ bản thời gian qua giải ngân chậm, nhiều dự án chậm tiến độ, không sử dụng hiệu quả nguồn lực của thành phố? Làm rõ nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết: Trong báo cáo đánh giá kinh tế - xã hội, đầu tư công, cập nhật đầu tư công trung hạn trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố, UBND thành phố đã báo cáo rõ 4 nhóm nguyên nhân khách quan và 4 nguyên nhân chủ quan dẫn đến tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản chậm, trong đó có vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư thiếu quyết liệt; năng lực một số chủ đầu tư còn hạn chế; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, quận, huyện trong quá trình triển khai dự án đôi lúc, có nơi chưa chặt chẽ, dẫn đến tiến độ dự án đầu tư công chậm.


Hà Nội sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án trọng điểm

“Đáng chú ý, theo quy định của Luật Đầu tư công, có nhiều thủ tục, quy trình phức tạp hơn thời gian trước đây, từ chủ trương đầu tư đến quyết định đầu tư, điều hòa vốn đều phải tuân theo quy trình chặt chẽ hơn nên ảnh hưởng đến tiến độ” - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết thêm.

Để đẩy nhanh tiến độ, thời gian tới, thành phố đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường định kỳ giao ban hằng tháng, hằng quý với các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn để kịp thời tháo gỡ thủ tục khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án, GPMB, đặc biệt thực hiện giải ngân, thanh quyết toán kịp thời. Đồng thời, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư đề ra tiến độ cụ thể, chi tiết để kiểm đếm theo tiến độ từng dự án.

Ngoài ra, xác định GPMB là phần việc rất quan trọng, quyết định khâu giải ngân vốn đầu tư, vì vậy, thành phố đã có nhiều cải cách hành chính liên quan đến công tác này, đặc biệt tăng cường phân cấp cho chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong chỉ đạo điều hành. Trong định giá đất bồi thường, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về chính sách.

Tập trung rà soát các dự án chậm triển khai

Trước tình trạng một số doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, sản xuất phải di chuyển sang một số tỉnh lân cận với giá thuê đất rẻ hơn, mặt bằng thuận lợi, ảnh hưởng đến tỉ trọng và giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn..., Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Hà Nội tới đây sẽ xây dựng nội dung, lộ trình cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu còn thấp, khó hoàn thành như công nghiệp phụ trợ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên bền vững. Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung vào phát triển các khu, các cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nâng cao năng lực đầu tư và đặc biệt là mở rộng sản xuất. “Trong năm 2020, Hà Nội sẽ tập trung rà soát các dự án chậm triển khai, vi phạm quản lý đất đai, thu hồi và giao chủ đầu tư mới theo quy định của pháp luật, có điều kiện để chúng ta khắc phục đất để hoang hóa, ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô nói chung cũng như là huy động nguồn lực tài chính từ đất đai cho lĩnh vực này” - Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

Ngoài ra, liên quan đến công tác cổ phần hóa và thoái vốn chưa đạt được yêu cầu, tiến độ đề ra, thành phố đã chỉ đạo nếu các thủ trưởng đơn vị, giám đốc doanh nghiệp mà làm trì hoãn tiến trình cổ phần hóa thì phải bị xử lý về công tác cán bộ. Theo đó, thời gian tới, thành phố tập trung công tác cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Những bất cập, vướng mắc, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành tăng cường chủ động tháo gỡ, còn những vấn đề vướng mắc về cơ chế, thể chế, chính sách đã kịp thời báo cáo Chính phủ để tìm cách giải quyết.

L.HUỲNH

Video New - Hoạt động của HĐND Hà Nội