Ninh Thuận:

Đẩy nhanh chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP 

Xem với cỡ chữ

Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh đã làm việc với xã Công Hải (Thuận Bắc) và xã Thành Hải (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) về kết quả triển khai ứng phó hạn; công tác phòng, chống dịch và các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Trên cơ sở lượng nước tích trữ tại các hồ thủy lợi không bảo đảm cho việc sản xuất, UBND các xã đã chủ động thông báo cho người dân ngưng xuống giống vụ hè - thu năm 2020, chỉ tập trung ưu tiên nước cho nhu cầu sinh hoạt. Các địa phương triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Việc rà soát, lập danh sách, xét duyệt đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ được bảo đảm công khai, minh bạch. Đoàn khảo sát yêu cầu các địa phương tiếp tục nắm bắt diễn biến thời tiết, xây dựng kế hoạch sản xuất thích ứng với hạn; chủ động rà soát khu vực thiếu nước sinh hoạt, phối hợp với ngành chức năng cấp nước kịp thời cho người dân. Đẩy nhanh việc chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ cho các đối tượng còn lại, tránh xảy ra tình trạng thắc mắc, khiếu nại…

THẢO YẾN