Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giáo dục tiên tiến trong trường đại học 

Xem với cỡ chữ
Chiều 29.7, tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, trực thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Tại buổi lễ ra mắt cũng diễn ra hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong hoạt động giảng dạy” và giới thiệu cuốn sách “Cẩm nang ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học”.

Phát biểu tại Lễ ra mắt trung tâm, Giám đốc ĐHQG Hà Nội PGS.TS Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong quá trình tiến tới xây dựng hệ thống đại học thông minh, hiện đại, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại ĐHQG Hà Nội, việc nghiên cứu, tiếp cận và phổ biến những công nghệ giáo dục mới, phương thức giáo dục mới cho toàn hệ thống ĐHQG Hà Nội nhằm đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán là vấn đề có tính cấp thiết. Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy được thành lập để triển khai các nhiệm vụ trên, cũng như đáp ứng yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trong ĐHQG Hà Nội.


PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQG Hà Nội trao quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy cho Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục TS. Nghiêm Xuân Huy

Cụ thể, sứ mệnh của trung tâm, là trở thành nhân tố quan trọng kiến tạo môi trường đào tạo tích cực và nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua việc nghiên cứu, phổ biến các phương pháp sư phạm hiện đại, ứng dụng công nghệ giáo dục tiên tiến tại trường đại học; là địa điểm thúc đẩy và truyền cảm hứng để đội ngũ giảng viên sáng tạo trong phương pháp dạy học; hỗ trợ đội ngũ giảng viên kết nối với cộng đồng học thuật nhằm trao đổi và nâng cao chuyên môn; là đầu mối hỗ trợ, tư vấn phát triển các chương trình đào tạo, triển khai các mô hình giảng dạy, mô hình hỗ trợ sinh viên, nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, thúc đẩy sự thay đổi và phát triển môi trường dạy học và nghề nghiệp của giảng viên.

Cùng với đó, trong tương lai, hướng tới là trung tâm hàng đầu cả nước thực hiện các chương trình hỗ trợ giảng viên áp dụng phương pháp và công nghệ giảng dạy tiên tiến; thực hiện các hoạt động nghiên cứu, triển khai các công nghệ giáo dục tiên tiến, phục vụ đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQG Hà Nội nói riêng và hỗ trợ, chuyển giao công nghệ giáo dục cho các trường đại học trong cả nước nói chung; là trung tâm hàng đầu cả nước hỗ trợ thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng học tập suốt đời và các kỹ năng cần thiết khác cho người học thông qua hoạt động đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trường đại học.


Cũng tại hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong hoạt động giảng dạy”, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐHQG Hà Nội) TS. Nghiêm Xuân Huy khẳng định, công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để đổi mới, hiện đại hóa trong giảng dạy. Mặc dù, đổi mới giảng dạy không hoàn toàn đồng nghĩa với việc sử dụng công nghệ thông tin nhưng đây là một xu thế tất yếu và đem lại những giá trị tích cực cho giáo dục đại học.

Theo TS Huy, công nghệ thông tin giúp cá thể hóa việc giảng dạy cũng như học tập, tạo ra các nền tảng công cụ linh hoạt để khuyến khích sinh viên hỏi đáp, thảo luận, xây dựng ý tưởng, tương tác, gắn kết trong việc giải quyết vấn đề, hình thành tư duy phản biện cũng như kiểm nghiệm cách nhìn thực tiễn của họ…đồng thời, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi cho người học.

Cùng với đó, giúp giảng viên quản trị các lộ trình giảng dạy theo hướng cá thể hóa, đáp ứng nhu cầu học tập riêng của mỗi người học, gắn liền với tiến trình học tập của người học. Ngoài ra, giúp giảng viên đa dạng hóa nguồn học liệu và chất liệu giảng dạy, sinh động hóa nội dung giảng dạy, đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong theo dõi tiến bộ của người học…

Minh Vân