Đầu tư hệ thống giám sát việc thu gom, xử lý rác 

Xem với cỡ chữ

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư dự án hệ thống quản lý, giám sát điều hành việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội. Theo đánh giá, việc đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giám sát, điều hành là cần thiết, nhằm thiết lập hệ thống giám sát hiệu quả với công nghệ thông minh, loại bỏ tác động chủ quan, ảnh hưởng của con người trong quản lý, giám sát; tích hợp vào trung tâm điều hành thông minh của thành phố.

L.HUỲNH