Đấu thầu công khai dự án nạo vét luồng đường thủy  

Xem với cỡ chữ
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, kể từ năm 2018, tất cả các dự án nạo vét luồng đường thủy quốc gia đều phải được đấu thầu rộng rãi và do chính quyền cấp phép, quản lý.

Ảnh minh họa (Nguồn ITN)

Theo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, đến trước thời điểm tháng 2.2017, trên các tuyến đường thủy quốc gia có 15 dự án xã hội hóa nạo vét luồng đang triển khai và được yêu cầu tạm dừng để chờ hoàn thiện các điều kiện, thủ tục quy định về pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng. Từ đó đến nay, các nhà đầu tư đều chấp hành nghiêm yêu cầu, di dời toàn bộ thiết bị thi công, máy móc khỏi phạm vi dự án. Hiện, cũng không có dự án nạo vét luồng nào được cấp mới.
 
Thời gian qua, hình thức xã hội hóa đầu tư nạo vét luồng đường thủy được triển khai ở cả tuyến đường thủy quốc gia và địa phương. Tuy nhiên, hiện do chưa có cơ chế chấp thuận, quản lý thống nhất trên toàn quốc nên dẫn đến những diễn biến phức tạp. Vì vậy, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý nạo vét luồng, vùng nước cảng, bến thủy nội địa để tạo sự công khai, minh bạch trong lĩnh vực này và thu hút được nguồn lực xã hội. Nội dung dự thảo sẽ bao gồm điều chỉnh cả loại hình nạo vét luồng, vùng nước cảng bến đường thủy dùng vốn ngân sách, vốn xã hội hóa trên phạm vi toàn quốc.
 
Hiện, hình thức đầu tư xã hội hóa nạo vét luồng đường thủy mới chủ yếu được điều chỉnh bởi quy định tại thông tư của Bộ Giao thông Vận tải. Tới đây sẽ được điều chỉnh bởi nghị định của Chính phủ, trong đó thẩm quyền cấp phép dự án sẽ do chính quyền địa phương và được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Các quy định quản lý hình thức đầu tư này cũng phân định rõ vai trò trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan, địa phương trong công tác quản lý và rõ ràng về cơ chế đối với khoáng sản tận thu.
 
Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cũng điều chỉnh cả loại hình mỏ khai thác khoáng sản trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hạ tầng, luồng đường thủy, như kiểm soát phương tiện thủy, khoáng sản vận chuyển từ mỏ... Về phía Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, khi đó sẽ thực hiện vai trò giám sát trong công tác cấp phép và việc tuân thủ các quy định trong thực hiện dự án.

Bảo Ngân