Bạn đọc viết

Đấu giá trực tuyến chưa hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Đấu giá trực tuyến là điểm mới của Luật Đấu giá tài sản. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thi hành (Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực từ ngày 1.7.2017), quy định này chưa phát huy hiệu quả.

Việc bổ sung thêm hình thức đấu giá trực tuyến góp phần làm đa dạng hóa hình thức đấu giá, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động hành nghề đấu giá trong tình hình mới, tiếp cận với xu thế phát triển của thế giới cũng như hạn chế thông đồng, dìm giá, thu hút được nhiều người, tổ chức tham gia. Không dừng lại ở đó, hình thức đấu giá này được kỳ vọng sẽ giúp hoạt động đấu giá tài sản minh bạch, cạnh tranh hơn, hạn chế nhiều bất cập của phương thức đấu giá truyền thống. Bởi, với việc đấu giá trực tuyến, tất cả các cơ quan, tổ chức đều có thể đăng ký đấu giá tài sản qua mạng. Khi đã đưa lên mạng, bất kỳ cơ quan, tổ chức, người dân nào cũng có thể tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia đấu giá. Chính vì sự công khai nên quy trình đấu giá sẽ được thực hiện minh bạch, tránh hiện tượng cấu kết, móc ngoặc trong đấu giá; bảo đảm các giao dịch được xử lý nhanh nhất, tiết kiệm chi phí so với hình thức đấu giá truyền thống trước đây, đồng thời đem lại giá trị cao nhất cho các tài sản công khi đấu giá. Tuy nhiên, với điều kiện trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin ở nước ta hiện nay thì việc đấu giá trực tuyến khó có thể áp dụng ngay.

Điều đáng quan tâm là theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, cá nhân, tổ chức có tài sản bán đấu giá có quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá. Quy định này, giúp người có tài sản có thể lựa chọn tổ chức bán đấu giá có uy tín, kinh nghiệm, năng lực, nâng cao tính minh bạch, khách quan trong hoạt động bán đấu giá. Tuy nhiên, hiện Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn đều chưa có quy định cụ thể để đánh giá về chất lượng, năng lực của tổ chức bán đấu giá, gây khó khăn trong hoạt động quản lý của các cơ quan chức năng đối với các tổ chức bán đấu giá, nhất là trong khi các công ty bán đấu giá tài sản ngày càng nhiều.

Hiện Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo quyết định về việc công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản để chuẩn hóa quy trình lập, công bố danh sách tổ chức đấu giá thực hiện thống nhất trong cả nước. Theo đó, dự thảo quyết định dự kiến quy định các thông tin cần công bố và danh sách các tổ chức đấu giá sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Nguyễn Minh

Video New - Bạn đọc viết

Thời tiết - Bạn đọc viết

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
32,6°С
TP. Hồ Chí Minh
31°С
TP. Hạ Long
30°С
Nha Trang
33°С
Vũng Tàu
28,3°С