Chào mừng Đại hội Đảng bộ Huyện Hà Trung (Thanh Hóa) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dấu ấn phát triển kinh tế - xã hội 

Xem với cỡ chữ
Là một huyện đồng bằng nằm ở phía Bắc tỉnh Thanh Hoá, Huyện Hà Trung là cửa ngõ nối liền hai miền Trung - Bắc. Từ huyện Hà Trung theo đường bộ, đường sắt và đường sông, có thể đi lại và liên lạc khắp các vùng, miền trong, ngoài tỉnh. Với vị trí và giới hạn địa lý này đã tạo ra cho Hà Trung nhiều thế mạnh và sắc thái riêng biệt mà những vùng đất khác không thể nào có được. Bên cạnh đó, việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các mặt công tác đã góp phần quan trọng giúp huyện Hà Trung tạo được dấu ấn trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển trong giai đoạn tới.

Bước chuyển trong thực hiện các chương trình trọng tâm

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Hà Trung đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo thêm thế và lực mới thúc đẩy Hà Trung phát triển.

Theo Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung Trần Duy Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh việc quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện đã nhanh chóng cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động sát, đúng với thực tiễn của địa phương, trong đó xác định rõ chương trình trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay; phân công, giao việc rõ ràng, mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ đối với từng cấp, từng ngành, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém... Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Những năm gần đây, kinh tế của huyện phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đại hội đề ra. Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16%, cao hơn nhiệm kỳ trước 1,2%; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020, ước đạt 40 triệu đồng, gấp 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là chương trình phát triển nông nghiệp, đã tập trung chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản năm 2020 ước đạt 1.143,3 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2015; bình quân hàng năm tăng 3,6%. Thực hiện chuyển đổi 1.044,7 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển các loại cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản có giá trị, hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 2 - 3 lần so với thuần lúa. Trên địa bàn có 1 mô hình góp đất liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Nếp cái Hoa vàng giữa Công ty Sao Khuê và Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp xã Hà Long với diện tích 50 ha.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và đạt được  nhiều kết quả quan trọng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới trên 3.000 tỷ đồng. Nhiều mô hình sản xuất mới được áp dụng và phát huy hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Ước đến hết năm 2020, số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 18 tiêu chí/xã, có 110/137 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 80,29% tổng số thôn; số xã đạt chuẩn nông thôn mới ước vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Huyện Hà Trung tạo được  nhiều dấu ấn trong công tác phát triển kinh tế - xã hội
Huyện Hà Trung tạo được nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội.
Ảnh: Cao Linh

Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

Bên cạnh phát triển kinh tế, trong những năm qua, văn hoá - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phát triển sâu rộng.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm, đã ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU về bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch. Đã có thêm 1 di tích được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia, nâng tổng số di tích cấp Quốc gia lên 9 di tích. Từ năm 2015 đến nay, đã trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp 14 di tích với tổng số vốn đầu tư trên 80 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn xã hội hóa là trên 50 tỷ đồng. Nhiều lễ hội văn hóa truyền thống được khôi phục và phát triển, thu hút được đông đảo du khách và nhân dân tham gia, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư tốt hơn; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 95,34%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90,9%, đứng trong tốp đầu của tỉnh (vượt chỉ tiêu đề ra). Mạng lưới trường, lớp học được sắp xếp hợp lý, giảm được 3 trường Tiểu học và 2 trường THCS; chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng cao, có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 75,6% trên chuẩn. Giáo dục toàn diện được quan tâm; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực; chất lượng giáo dục mầm non và tiểu học luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập tiểu học và phổ cập THCS. Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được chú trọng.

Bên cạnh đó, chất lượng công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực được tăng cường; một số kỹ thuật cao được ứng dụng thành công tại Bệnh viện Đa khoa huyện, giải quyết kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, huyện cũng đã giải quyết việc làm mới cho trên 19.400 người, trong đó lao động xuất khẩu 2.125 người (vượt chỉ tiêu đại hội). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76% (vượt chỉ tiêu đại hội), tăng 1,4 lần so với năm 2015. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện luôn được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội được cải thiện đáng kể. Trong đó, 20/20 xã, thị trấn giữ vững danh hiệu xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Công tác giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm xuống còn dưới 2%, giảm 3,5 lần so với năm 2015.

Những kết quả đạt được nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua chính là đòn bẩy để huyện Hà Trung tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, phát triển theo hướng toàn diện, bền vững và nâng cao hơn nữa đời sống người dân, tạo đà quan trọng để địa phương chuyển mình, bứt phá trong nhiệm kỳ mới.

Cao Linh