Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực thi Công ước CITES 

Xem với cỡ chữ
Ngày 9.8, tại TP Cần Thơ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Dự án USAID/USS tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực thi Công ước CITES (Công ước về việc buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) khu vực phía Nam. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Vinh Hà chủ trì hội nghị.

Việt Nam tham gia Công ước CITES từ năm 1994 và thuộc 10 nước có đa dạng sinh học cao trên thế giới, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm thuộc các Phụ lục của Công ước CITES. Để quản lý, bảo vệ, khai thác có kiểm soát nguồn tài nguyên này, Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình và tích cực thỏa thuận, tham gia điều ước quốc tế trong lĩnh vực này, trong đó, quan trọng phải kể đển Luật Bảo vệ phát triển rừng, Luật Thủy sản, Luật Đa dạng sinh học, Bộ Luật Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính và mới đây là Luật Lâm nghiệp 2017...


Toàn cảnh hội nghị

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Vinh Hà, với 16 văn bản quy phạm pháp luật liên quan được ban hành trong thời gian qua, Việt Nam đã thể hiện toàn diện và đầy đủ các quy định quan trọng của CITES. Việc thực thi Công ước đã đạt được những thành tựu đáng kể, như: Kiểm soát hoạt động gây nuôi, buôn bán, vận chuyển, xuất nhập khẩu các loài động, thực vật nguy cấp thuộc các Phụ lục Công ước CITES; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân từ hoạt động gây nuôi; góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, đặc biệt là bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp và quý hiếm.

Qua các tham luận trình bày tại hội nghị, có thể thấy nổi lên một số bất cập, chồng chéo trong quy định của pháp luật trong thực thi Công ước như: Danh mục các loài động thực vật hoang dã giữa Nghị định số 06/2019/NĐ-CP (hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp) với Danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ trong Nghị định số 160/2013/NĐ-CP; chồng chéo về thẩm quyền trong hoạt động điều tra, đánh giá loài nguy cấp quý hiếm; trong quản lý, khai thác, nuôi trồng loài hoang dã nguy cấp quý hiếm (giữa Nghị định 06 với Nghị định 160)...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những bất cập, chồng chéo trong các quy định pháp luật hiện hành. Việc thực thi trách nhiệm của các cơ quan quản lý và cơ quan CITES và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực thi các nội dung của Công ước; những tồn tại, bất cập trong tổ chức thực hiện Công ước về tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, đầu tư nguồn lực và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Vinh Hà ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết sau hội nghị này, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, làm cơ sở xây dựng báo cáo trình UBTVQH. 

Tin và ảnh: Vũ Châu