Lào Cai:

Đánh giá cao hoạt động giám sát chuyên đề của các ban 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức Phiên họp thứ 45 đánh giá kết quả hoạt động tháng 5, triển khai hoạt động trọng tâm tháng 6 cùng một số nội dung quan trọng khác của HĐND tỉnh. Theo đánh giá, các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 đã được Thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành kế hoạch. Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao các ban HĐND tỉnh trong lựa chọn chủ đề, nội dung giám sát chuyên đề; làm rõ những tồn tại, bất cập trên từng lĩnh vực được giám sát; đặc biệt là kiến nghị các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tiếp tục chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu cho Kỳ họp thứ 13; hoàn thiện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo tổng hợp kết quả giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 2 đến sau Kỳ họp thứ 12; tiếp tục tăng cường giám sát, TXCT; đôn đốc UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng trả lời những vấn đề cử tri quan tâm trước kỳ họp…

HÀ HƯƠNG