Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước sẵn sàng cho Đại hội 

Xem với cỡ chữ
Đến nay 100% tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã hoàn thành tổ chức đại hội, tạo tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII dự kiến diễn ra ngày 3 - 4.8 tới đây thành công tốt đẹp.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW

Đảng bộ KTNN là Đảng bộ cấp trên cơ sở, có 34 tổ chức đảng trực thuộc với trên 1.500 đảng viên, chiếm gần 70% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tính đến tuần đầu tháng 6.2020, toàn bộ 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ KTNN đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Đánh giá khái quát những kết quả nổi bật đại hội tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ  2020-2022 và nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN cho biết: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện chu đáo, công phu, đúng quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên.

ABC
Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN khu vực VII nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hầu hết các đại hội, công tác xây dựng văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng. Báo cáo chính trị đã tổng kết trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội sau một nhiệm kỳ; làm rõ ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định phương hướng, mục tiêu và đề ra giải pháp thực hiện. Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả tập thể cấp ủy đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục. Các ý kiến tham gia tại đại hội, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bổ sung nhiều giải pháp thiết thực.

Các tổ chức đảng đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Việc xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2022, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được triển khai với tinh thần dân chủ, lựa chọn được những cán bộ bảo đảm đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực theo đúng quy định của Trung ương, tạo sự đồng thuận cao nên đạt kết quả cao trong bầu cử...

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Để triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ KTNN, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã thành lập 4 tiểu ban giúp việc Đại hội: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội.

Đảng bộ KTNN đã thực hiện xong quy trình 5 bước về nhân sự; hoàn thiện bản báo cáo chính trị trình đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”. Trong đó tập trung làm nổi bật những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như mục tiêu và phương hướng của Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020.

Đặc biệt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên có phẩm chất đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp; Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin vào các hoạt động của Ngành; Lãnh đạo hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN.

Đại hội Đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ KTNN dự kiến được tổ chức vào ngày 3, 4.8.2020. Đây là sự kiện trọng đại, thể hiện sứ mệnh và tầm nhìn, ý chí và khát vọng của Đảng bộ và hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN, động viên toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đặc biệt trong bối cảnh vị thế, quyền hạn và trách nhiệm của KTNN đã được nâng lên tầm cao mới khi Luật KTNN sửa đổi năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7. 2020. 

Các tổ chức chính trị - xã hội trong KTNN đều có những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội.

Với chủ đề của năm 2020 là “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Đoàn Thanh niên KTNN đã tổ chức thành công Chương trình đối thoại với Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước và Lãnh đạo KTNN xoay quanh các nội dung quan trọng như công tác xây dựng, phát triển đảng cũng việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đào tạo, bồi dưỡng đảng viên trẻ…

Công Đoàn KTNN đã tổ chức thành công giải thi đấu thể thao chào mừng 26 năm thành lập ngành và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy KTNN cũng thành lập Ban tổ chức và  ban hành thể lệ cuộc thi sáng tác văn, thơ và các bài viết về Đảng, về ngành, về hoạt động kiểm toán. Giải sẽ được trao tại đêm GALA chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII.

 

Minh Hương