Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ huyện Lâm Bình bầu ra Ban Chấp hành khóa mới 

Xem với cỡ chữ
Sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 7.8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo bầu trực tiếp bí thư cấp ủy đối với cấp huyện.

Một nhiệm kỳ với nhiều đột phá

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh tổng hợp; xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, sớm đưa Lâm Bình thoát khỏi huyện nghèo”, Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện khóa III.
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện khóa III.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, huyện Lâm Bình đã vượt khó vươn lên, đạt nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành thắng lợi 15/16 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Chính quyền và nhân dân huyện Lâm Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, khai thác tốt các nguồn lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.  Huyện đã từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng ở trung tâm huyện và các xã; trung tâm huyện đã hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V trong năm 2020; 100% đường giao thông đến trung tâm xã và 97,2% đường đến trung tâm thôn được cứng hóa; 100% trạm y tế xã được xây dựng mới đạt chuẩn quốc gia, 100% xã, thôn bản có nhà văn hóa; 100% thôn bản trên địa bàn huyện có điện lưới quốc gia. Huyện đã huy động hơn 70 tỷ đồng từ các nguồn vốn hỗ trợ nhân dân sản xuất.

Huyện cũng hình thành một số vùng, chuỗi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa như tổng đàn trâu trên 7.600 con, đàn bò gần 2.000 con, đàn dê trên 4.600 con, trên 480 ha cây lạc, trên 10 ha rau bò khai và trồng thử nghiệm hơn 7 ha cây dược liệu. Phát triển trên 230 lồng nuôi cá trên lòng hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình. Tổng sản lượng thủy sản toàn huyện bình quân đạt trên 400 tấn/năm. Xây dựng 11 sản phẩm OCOP giai đoạn 2019 - 2020 như lợn đen, rau bò khai - Lăng Can; lạc, dê núi, chè san Khau Mút - Thổ Bình; rượu thóc Lâm Bình, thịt trâu khô - Bình An, giảo cổ lam - Hồng Quang, Thảo Mộc Lâm Bình - Khuôn Hà; cá đặc sản Lâm Bình - Thượng Lâm, Du lịch cộng đồng (Homestay) - Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can.

Toàn huyện trồng mới trên 3.600 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 70% năm 2015 lên trên 79% năm 2019, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 12,9%. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp tăng từ 411 tỷ đồng năm 2015 lên trên 521 tỷ đồng năm 2019, năm 2020 ước đạt trên 571 tỷ đồng, tăng bình quân 6,82%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Toàn huyện có 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng số tiêu chí đạt chuẩn bình quân từ 10 tiêu chí/xã năm 2015 lên 14,4 tiêu chí/xã năm 2020.

Về công tác xây dựng các tổ chức Đảng, toàn đảng bộ kết nạp được 530 đảng viên mới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở. Hàng năm, 99,6% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 9,6%, trong đó trên 81,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 21%.

Đặt ra 18 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Dưng cho biết, với tinh thần “ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa III sẽ phấn đấu thực hiện 18 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá gồm phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững của huyện. Phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng.

Trong đó, 4 nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Huy động có hiệu quả nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông kết nối vùng, hạ tầng du lịch. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan cấp huyện, cán bộ, công chức xã có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Đại hội ra mắt BCH khóa mới
Đại hội ra mắt BCH khóa mới

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu cử và công bố 35 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Bí thư Huyện ủy Lâm Bình khóa II tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Lâm Bình khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu khuyết 2 đồng chí. Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ khoá II được bầu là Phó Bí thư Huyện uỷ, bầu khuyết 1 Phó Bí thư; bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tùng Dương