Đảm bảo an toàn thông tin cho chuyển đổi số quốc gia, chính phủ điện tử 

Xem với cỡ chữ
Ngày 27.9, tại thành phố Đà Lạt, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị “Bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số quốc gia, chính phủ điện tử”.

Các đại biểu đã được nghe đại diện Cục An toàn thông tin, chuyên gia Công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày một số nội dung của Chuyên đề 1, 2, 3, 4… Trong đó, Chuyên đề 1: Chỉ thị 14/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại, Chỉ thị 14/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Chuyên đề 2: Tình hình an toàn thông tin, nguy cơ và giải pháp; Chuyên đề 3: Kinh nghiệm và giải pháp triển khai đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Chuyên đề 4: Nhận dạng và giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin trong chuyển đổi số…


Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Trong năm 2018, Lâm Đồng đã hoàn thành đầu tư hệ thống Firewall (tường lửa) chuyên dụng cho 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn thông tin mạng của Trung tâm hành chính của tỉnh cũng như hệ thống mạng Lan tại UBND cấp huyện, thành phố.; đồng bộ kết nối quyền tải dữ liệu giữa tỉnh với các huyện, thành phố và Trung tâm Datacenter của tỉnh đảm bảo được sự an toàn thông tin, đồng thời cho phép giám sát và điều hành toàn bộ hệ thống mạng khu trung tâm tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát 1.688 Chứng thư số trên địa bàn. Đến nay, các cơ quan nhà nước đã sử dụng chứng thư số cho các văn bản điện tử trên môi trường mạng…

Ông Hoàng Minh Tiến, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), khẳng định: Đối với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử thì an toàn thông tin luôn là yếu tố then chốt trong quá trình chuyển đổi số. Đây cũng được coi là xu thế chung trên thế giới hiện nay. Song song với sự phát triển và ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin thì mức độ thiệt hại và tác động khi xảy ra sự cố mất an toàn thông tin theo đó cũng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực. Bởi vậy, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cần nhận thức đầy đủ hơn, chuẩn bị các nguồn lực về kỹ thuật, con người để sẵn sàng phản ứng với các sự cố an toàn thông tin…

Theo TTXVN