Đắk Nông: Quyết liệt khắc phục hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 

Xem với cỡ chữ

Tại cuộc họp xem xét, cho ý kiến các nội dung trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa III của Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu quan tâm, có ý kiến đối với báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; cho rằng 6 tháng cuối năm, tỉnh cần tập trung, quyết liệt khắc phục một số hạn chế như: tỷ lệ giải ngân đạt thấp; nợ thuế còn cao; sản xuất nông nghiệp vẫn chưa tạo được chuỗi giá trị, chưa có bứt phá trong đầu tư. Ở lĩnh vực an ninh trật tự cần lưu ý đến tình trạng tội phạm ma túy ngày càng tăng. Riêng dự thảo nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, mặc dù đóng vai trò quan trọng nhưng dự thảo vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhiều nội dung chưa làm rõ cơ sở pháp lý và chưa có hướng xử lý trong thực tiễn. Các đại biểu để lại xem xét trong các kỳ họp sau...

HIỀN NGUYỄN