Đắk Nông: Xem xét nguyên nhân nhiều dự án chuyển tiếp  

Xem với cỡ chữ
Thẩm tra trờ trình của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng: Bên cạnh bổ sung một số dự án cấp thiết, tác động nhiều đến đời sống của người dân thì cũng cần xem xét lại các dự án thủy điện công suất nhỏ, dự án nhà ở xã hội, dự án đầu tư chợ vốn ngoài ngân sách… Bởi qua giám sát của HĐND tỉnh vừa qua, nhiều dự án được các địa phương đăng ký thu hồi đất nhưng nhà đầu tư triển khai chậm, hoặc không triển khai…

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Đạo đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung một số dự án cấp thiết vào danh mục cần thu hồi đất. Ngoài ra, Sở cũng cần xem xét nguyên nhân vì sao có nhiều dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020. Đối với các dự án nhà ở xã hội, dự án đầu tư chợ vốn ngoài ngân sách sẽ trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, các ngành, địa phương cũng cần phải tính toán lại công tác tổ chức đầu tư, tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài...

HIỀN NGUYỄN