Đắk Nông: Thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến về chính sách bảo vệ, phát triển rừng 

Xem với cỡ chữ

Thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng: Việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, nhất là đối với trường hợp trồng cây phân tán, nông lâm nghiệp kết hợp và hỗ trợ ban lâm nghiệp xã... Tuy nhiên, để trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh sắp tới, các đơn vị tham mưu cần tính toán thêm về mức hỗ trợ hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân trồng cây đa mục đích. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ ban lâm nghiệp xã và các thành viên trong ban này cũng phải được tính toán cụ thể để phát huy tối đa trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức quản lý rừng ở cấp xã. Cũng theo các đại biểu, nếu Nghị quyết được thông qua sẽ có tác động rất lớn đến đời sống của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Vì vậy, việc lấy ý kiến phải được thực hiện đầy đủ hơn. Ngay cả đối với nguồn lực thực hiện Nghị quyết cũng cần phải được xem xét rõ ràng để không ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách của tỉnh…

HIỀN THU