Đắk Nông: Rà soát, tham mưu khắc phục hạn chế tại các khu, điểm du lịch 

Xem với cỡ chữ

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa làm việc với các sở, ngành liên quan về việc đầu tư và quản lý, khai thác, sử dụng các di tích lịch sử, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 11 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được Nhà nước xếp hạng; 7 khu, điểm du lịch đã có chủ trương đầu tư. Qua đợt khảo sát của Ban mới đây cho thấy, hầu hết các di tích, khu, điểm du lịch hiện đã và đang xuống cấp trầm trọng. Công tác quản lý còn nhiều hạn chế. Nhiều di tích lịch sử chưa được đầu tư, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị đúng mức. Thu hút khách du lịch đến tham quan còn rất hạn chế, doanh nghiệp không có nguồn thu để tái tạo đầu tư…

Trên cơ sở làm rõ nguyên nhân những hạn chế, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; các sở, ngành phối hợp rà soát tất cả các dự án đầu tư vào các khu, điểm du lịch, nắm rõ tiến độ thực hiện, nguồn vốn đầu tư theo lộ trình, kế hoạch nhằm khai thác có hiệu quả, khắc phục hạn chế, tránh lãng phí. Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, có những đề xuất, tham mưu cụ thể với UBND tỉnh nhằm khắc phục những hạn chế hiện nay tại các khu, điểm du lịch.

HIỀN NGUYỄN