Đắk Nông: Giữ nguyên mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường kỳ tháng 10 vừa qua, xem xét Công văn số 4716 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến mức thu học phí năm học 2019 - 2020 theo Nghị quyết số 26 ngày 10.12.2015 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất giữ nguyên mức thu học phí năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông quy định tại Nghị quyết số 26 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn. Về phía UBND tỉnh, cần nghiên cứu hàng năm nếu chỉ số giá tiêu dùng không có nhiều biến động, mức thu học phí dự kiến tăng thấp so với mức quy định tại Nghị quyết số 26 thì chủ động thực hiện. Trường hợp khi chỉ số giá tiêu dùng trong năm tăng cao, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Đối với Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, quản lý quy hoạch và khai thác khoáng sản trên địa bàn giai đoạn 2010 - 2019, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phân tích, đánh giá lại giá trị nguồn tài nguyên trên địa bàn, tạm dừng cấp giấy phép khai thác mới đối với một số tài nguyên như đá, cát cũng như đánh giá lại việc phân cấp trong quản lý nhằm hạn chế thất thoát tài nguyên.

HIỀN NGUYỂN