Đắk Lắk: Kiểm tra chất lượng các công trình nước sạch  

Xem với cỡ chữ

Làm việc với UBND TP Buôn Ma Thuột về việc thực hiện chính sách, pháp luật về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 - 2018, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận: Trên địa bàn thành phố có 13 công trình cấp nước sinh hoạt, phục vụ 1.860 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng hiện chỉ còn 5 công trình hoạt động. Nguyên nhân do thiếu cơ chế vận hành, kinh phí duy tu bảo dưỡng, nguồn thu không đủ chi; nguồn nước cung cấp còn thiếu, không bảo đảm cung cấp cho người dân; những công trình còn lại được xây dựng đã lâu, quy mô nhỏ, hầu như đã hư hỏng và hoạt động kém hiệu quả…

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê đề nghị UBND TP kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình nước sạch trên địa bàn để xem xét năng lực vận hành, xác định nguyên nhân ngừng hoạt động. Trên cơ sở đó, có kế hoạch tiếp tục đầu tư, xây dựng lại cơ chế vận hành các công trình, mức giá nước sạch chung phù hợp; tăng cường tuyên truyền về việc sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh cho nhân dân để thay đổi hành vi của cộng đồng về bảo vệ môi trường…

MAI SAO