Đại hội điểm cấp cơ sở Đảng bộ Vietcombank thành công tốt đẹp 

Xem với cỡ chữ
Với phương châm "Đoàn kết - Năng động - Đổi mới sáng tạo", phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Vietcombank TP Hồ Chí Minh) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội có sự tham dự của 170 đảng viên, diễn ra ngày 16.5 vừa qua.

Tham dự Đại hội, có đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phạm Tấn Công; Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Nguyễn Trung Hiếu; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vũ Tiến Duật cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành. Về phía Đảng bộ Vietcombank TP Hồ Chí Minh, có Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lập và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của 16 chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Vietcombank TP Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank TP Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Vietcombank TP Hồ Chí Minh là đổi mới về phương thức lãnh đạo, điều hành nhằm thích ứng linh hoạt với thị trường hoạt động ngày một cạnh tranh hơn; thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh hàng năm và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời, mở rộng quy mô khách hàng, duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm cao hơn so với mức bình quân của địa bàn; nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng; bảo đảm các chỉ số an toàn trong hoạt động; kiểm soát tỷ lệ dư nợ tín dụng so với huy động vốn một cách bền vững; nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh. Sắp xếp bộ máy tổ chức cho phù hợp với mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sẵn sàng thực hiện các dự án đổi mới phát triển của Vietcombank, chú trọng năng lực thích ứng với ngân hàng số.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được lựa chọn là đơn vị tổ chức thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đảng bộ Vietcombank TP Hồ Chí Minh được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm cho việc tổ chức đại hội trong toàn Đảng bộ. Đây vừa là sự tín nhiệm, niềm vinh dự, song cũng là nhiệm vụ, trọng trách lớn của cấp uỷ, cán bộ và đảng viên Đảng bộ Vietcombank và Đảng bộ Vietcombank TP Hồ Chí Minh.

Ông Nghiêm Xuân Thành cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là phải tiến hành phân tích, đánh giá sâu sắc, tổng kết thực tiễn về những bài học kinh nghiệm, cả về thành công và những mặt tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, nhất là những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong báo cáo và tham luận tại Đại hội, từ đó Đảng bộ Chi nhánh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát tình hình, lãnh đạo triển khai quyết liệt, có kết quả cao. Thứ hai, bám sát các định hướng chỉ đạo, nhiệm vụ, kế hoạch của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank giao, gắn với những mục tiêu nhiệm vụ được quyết nghị tại đại hội này. Trên cơ sở đó, cụ thể hoá vào phương hướng, nhiệm vụ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba là thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Vietcombank; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cần phải nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở đó đề ra chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Việc xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng phải đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, vào thời điểm quan trọng. Cán bộ, đảng viên của đơn vị phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, nói đi đôi với làm, giữ vững kỷ luật của Đảng, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank TP HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.