Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22.9.2020 

Xem với cỡ chữ
Ngày 15.9, tại Hà Nam, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin tại buổi họp báo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Hải Long, cho biết, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 35 đến cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp được triển khai khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Đinh Thị Lụa phát biểu tại buổi họp báo 

Về kết quả Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện, thành phố và đảng bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp đã cụ thể hoá chỉ thị, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã chọn và chỉ đạo Đảng bộ xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng) tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Sau đại hội điểm của tỉnh ở Đảng bộ xã Lê Hồ, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã triển khai chỉ đạo đại hội điểm ở cấp mình. Đến hết ngày 3.5, 24/24 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội điểm. Với tinh thần chủ động và quyết tâm của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tiến độ đề ra. Đến 19.6, toàn tỉnh có 531/531 (100%) tổ chức đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam chọn Đảng bộ thị xã Duy Tiên tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở và đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đảng bộ huyện Bình Lục. Đến ngày 28.7, 10/10 Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Nam Nguyễn Hải Long thông tin tại buổi họp báo

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sát sao, đúng quy trình, bắt đầu từ tháng 8.2019 đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng các tiểu ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên các tiểu ban. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam chính thức diễn ra từ ngày 20 - 22.9 với phương châm chỉ đạo “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương - đổi mới và phát triển”. Tham dự đại hội có 322 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 50.600 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Về văn kiện đại hội, dự thảo báo cáo chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến 6 lần, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, gửi xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo xin ý kiến và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội dung và hoàn thiện nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để chính thức trình đại hội. Công tác nhân sự đại hội được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc và phát huy dân chủ. Nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX có 55 đồng chí; trong đó số dư 7 đồng chí (12,7%), tỷ lệ nữ 10 đồng chí (18,18%) và độ tuổi dưới 40 tuổi là 7 đồng chí (12,7%). Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 là 49 đồng chí, trong đó số lượng bầu tại đại hội là 48 đồng chí.

Trả lời câu hỏi về chủ đề Đại hội lần XX của tỉnh Hà Nam có gì mới so với nhiệm kỳ trước, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Hải Long cho biết, chủ đề Đại hội gồm các thành tố: Đảng, dân tộc, đổi mới; so với mục tiêu ở Đại hội 19 có hai thành tố mới. Đó là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Bổ sung yếu tố sáng tạo, huy động sử dụng mọi nguồn lực cũng được mở rộng. Cụ thể, mục tiêu xác định phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhiệm kỳ đại hội trước không có mục tiêu này.