Đại hội Đại biểu Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone lần thứ II thành công tốt đẹp: Sẵn sàng thế và lực cho giai đoạn mới 

Xem với cỡ chữ
Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, Đại hội đại biểu Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc nghiêm túc. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone lãnh đạo toàn hệ thống triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn mới; góp phần giữ vững vai trò, vị trí doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin then chốt trong nền kinh tế số của đất nước.

Những bứt phá ngoạn mục

Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ đầu tiên, Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) hoạt động theo mô hình Đảng bộ cấp trên cơ sở. Đây cũng là giai đoạn thách thức nhất đối với MobiFone khi cùng lúc phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cả trong nội tại và khách quan: Thị trường viễn thông trong nước đang bão hòa; xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh diễn ra mạnh mẽ… Tuy nhiên, MobiFone đã vượt qua bằng chính sự đồng cam, cộng khổ, đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đão, chỉ đạo; đưa Tổng công ty hoàn thành vượt mức tất các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và các chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ SXKD.

Báo cáo chính trị của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc MobiFone Tô Mạnh Cường cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, có 97% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 95% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng Bộ đã kết nạp 434 đồng chí; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 974 Đảng viên mới và quần chúng ưu tú. Bên cạnh đó, các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên liên tục đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện… Đây được coi là nền tảng quan trọng, là động lực thúc đẩy MobiFone bứt phá trong các mục tiêu kinh doanh.

Sự bứt phá ngoạn mục nhất của MobiFone đó chính là việc chuyển đổi từ một nhà mạng khai thác dịch vụ di động đơn thuần trở thành nhà cung cấp đa dịch vụ. Nhờ đó, 5 năm qua đã mang lại cho MobiFone khoản doanh thu hợp nhất ước 225.079 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước 36.249 tỷ đồng; nộp Ngân sách nhà nước ước 34.827 tỷ đồng. Năng suất lao động tính theo doanh thu đạt 8,86 tỷ đồng/người/năm; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu là 33,74%/năm - đây là mức tỷ suất lợi nhuận cao nhất của các doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp Nhà nước nói chung.

Đặc biệt, bằng việc đầu tư cho hạ tầng truyền dẫn mới, mạng lõi, nâng năng lực mạng lõi… MobiFone đã có thể mở rộng phục vụ đến 50 triệu thuê bao; vùng phủ sóng 3G/4G đã đạt đến 98% dân số; quang hóa đến 70% số trạm.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone hướng tới chuyển đổi nhanh, mạnh hiệu quả trong nền kinh tế số

Song song với giải quyết các khó khăn, thách thức trước mắt, MobiFone đã nhanh chóng nắm bắt xu thế của cuộc cách mạng 4.0 để đưa ra các quyết sách trong con đường phát triển của MobiFone. Đảng bộ MobiFone đã chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu, phát triển sản xuất kinh doanh của TCT chuyển dịch mạnh mẽ theo xu thế chuyển đổi số. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản trị, đầu tư cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới CNTT như: trung gian thanh toán, Big Data… Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống Private Cloud để đưa vào khai thác, chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng  IPv6; hoàn tất thử nghiệm công nghệ 5G cũng như các dịch vụ M2M, IoT, giải pháp Smart City…

Có thể thấy, các kết quả đạt được của MobiFone nhiệm kỳ vừa qua trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng bộ và sản xuất kinh doanh đã tạo cho toàn hệ thống một thế và lực mới. Đây sẽ là tiền đề, nền tảng quan trọng để MobiFone giữ vững vai trò, vị trí doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin then chốt trong nền kinh tế số của đất nước.

Đồng lòng sẵn sàng cho phát triển quốc gia số

Bước sang nhiệm kỳ mới, MobiFone tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Trong đó, nguy hiểm nhất là sự biến đổi khó lường của dịch bệnh Covid-19 đã gây khủng hoảng trầm trọng tới các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Trước tình hình đó, 161 đại biểu đến từ 43 tổ chức Đảng trực Đảng bộ MobiFone dự Đại hội Đảng bộ MobiFone lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đánh giá toàn diện những cơ hội và thách thức do bối cảnh trong nước, quốc tế mang lại; các bài học thành công, nguyên nhân của thành công; các bài học của hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng được nghiêm túc chỉ ra. Qua đó, các đại biểu đã quyết nghị mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới là:

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống chuyên nghiệp - nhiệt huyết - nghĩa tình; xây dựng Tổng công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, có trình độ công nghệ, chuyên môn hóa cao và quản trị hiện đại trong nền kinh tế số.