Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X 

Xem với cỡ chữ
Ngày 4.8, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân khu 7 đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường dự Đại hội.

Cùng dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các tỉnh, thành trực thuộc Quân khu 7. 

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ Quân khu vững chắc; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân khu 7 đã phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Quân khu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu Đảng bộ Quân khu quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục triển khai xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn 2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự thống nhất nhận thức ý chí và hành động. Lực lượng vũ trang Quân khu nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tiễn, tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với vũ khí trang bị hiện có. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Lực lượng vũ trang Quân khu và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhấn mạnh những kết quả Đảng bộ Quân khu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những chủ trương mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân khu đã góp phần quan trọng phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu đi vào chiều sâu, vững chắc. Các đại biểu cũng tập trung trao đổi, thảo luận về việc quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở từng loại hình cơ quan, đơn vị, đặc thù công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng gửi lãng hoa chúc mừng Đại hội

Theo chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong hai ngày 4 - 5.8. 

Nhật Trường