Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX thành công tốt đẹp 

Xem với cỡ chữ
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Các đại biểu biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội  

Trong ngày làm việc thứ 2, Đại hội đã được nghe kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Khóa IX và tiến hành Bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng tiếp tục phần tham luận, đóng góp ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Khóa VIII trình Đại hội và ý kiến tham gia vào văn kiện của các đại hội cấp trên, biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp Đại hội.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành khóa mới  

Đại hội cũng đã nghe dự thảo và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng  gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết thống nhất, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV và mục tiêu xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khoá IX nhiệm kỳ 2020 – 2025  

Nghị quyết cũng đã đề ra các chỉ tiêu, như: Phấn đấu có trên 60% cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ được công nhận cơ quan văn hóa, 50% doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp giỏi; từ 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 60% đảng viên trong toàn Đảng bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên... Đồng thời, chỉ rõ các nhiệm vụ và giải pháp chính, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo thực hiện đúng quy định, toàn diện các nội dung nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh...

M. TUÂN