Chính sách và cuộc sống

Đại biểu Quốc hội chuyên trách - tăng càng nhanh càng tốt 

Xem với cỡ chữ
Việc sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội là cần thiết, phù hợp với quá trình đổi mới, tăng cường hiệu quả hoạt động của Quốc hội, với vị trí quan trọng của Quốc hội trong đời sống chính trị nước ta. Là người đã được tham gia vào Quốc hội khá lâu, tôi theo dõi thì thấy có rất nhiều thay đổi tích cực trong hoạt động của Quốc hội thời gian qua.

Tuy nhiên có một vấn đề mà dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội có đặt ra nhưng tôi cho rằng vẫn chưa thỏa đáng là làm sao tăng cường hơn tính chuyên nghiệp của Quốc hội, liên quan đến tỷ lệ đại biểu chuyên trách và không chuyên trách. Chúng ta mới điều chỉnh một cách rất rụt rè và không rõ ràng vấn đề này. Nhiều lần, chúng tôi có hỏi là tại đâu, có phải vì sợ tốn kém hay không? Tôi cho rằng, luật pháp của chúng ta có những hạn chế một phần cũng chỉ vì tỷ lệ đại biểu kiêm nhiệm vẫn nhiều quá.

2/3 tổng số đại biểu Quốc hội không chuyên trách như tôi chẳng hạn thì lá phiếu cũng tương đương với đến các đại biểu chuyên trách, những chuyên gia, những người có kinh nghiệm thực tế cho nên cũng dễ ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng luật. Tôi nói ví dụ như tại Kỳ họp thứ Tám vừa qua, chúng ta thảo luận, tranh luận rất quyết liệt về các nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động. Đây là bộ luật cơ bản, rất quan trọng nhưng chúng ta phần lớn là nhìn từ góc độ xã hội, nói về tính ưu việt, nói về tính nhân bản… nhưng thực ra nó còn là bài toán kinh tế rất lớn. Một điều chỉnh thôi là có thể thay đổi tất cả. Rõ ràng các đại biểu không chuyên trách như chúng tôi rất dễ bị sa vào cái gọi là cảm tính xã hội.

Đến lúc biểu quyết hoặc lựa chọn quyết định chẳng hạn thì một phiếu của tôi cũng giống như các đại biểu chuyên trách, những đại biểu có nhiều kinh nghiệm và thời gian để nghiên cứu chuyên sâu hơn về các nội dung đặt ra trong dự thảo Bộ luật. Vì thế, tôi cho rằng, nên mạnh dạn, nếu bớt tổng số đại biểu Quốc hội cũng được nhưng phải tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên càng sớm càng tốt để chúng ta có được một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp hơn. Chúng ta thấy ở nhiều nước, ngay cả những nước rất gần chúng ta, tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Quốc hội cũng đã rất cao.

Đương nhiên tính chuyên nghiệp phải đi theo cả một hệ thống và những năng lực hỗ trợ cho đại biểu Quốc hội. Như đại biểu Quốc hội không chuyên trách chúng tôi nhiều khi cũng chưa thể thực hiện được tốt trách nhiệm của mình. Riêng chuyện đơn giản là xử lý đơn của cử tri và ở mức độ đơn giản là chuyển đơn chứ chưa nói đến những vấn đề khác thì tôi là đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai không biết tiếp dân ở đâu cả, tiếp dân ở nhà thì không tiện, tiếp dân ở cơ quan thì mình về hưu rồi hoặc mình không có vai trò ở cơ quan nào thì thực thi trách nhiệm bằng cái gì? Cộng lại với 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội không chuyên trách, tôi cho là sẽ làm giảm thiểu rất nhiều đến hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội phải quan tâm đến chuyện này, tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên, tăng tính chuyên nghiệp của Quốc hội lên, tất nhiên phải có lộ trình phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta nhưng cũng phải nhanh, càng nhanh càng tốt.

ĐBQH Dương Trung Quốc (Đồng Nai)
PV ghi