Bắc Ninh:

Đặc biệt lưu ý căn cứ, đánh giá tác động của chính sách 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh mới đây, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh. Theo đó, ngoài các nội dung theo luật định, HĐND dự kiến xem xét, quyết định các nội dung chuyên đề về: Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh; Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh năm 2020… Dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 7 - 9.7. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời gian theo quy định. Các Ban HĐND làm tốt công tác thẩm tra, đặc biệt lưu ý về căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn, đánh giá tác động của chính sách để nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chuẩn bị nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình, lưu ý chọn đúng những nội dung quan trọng, cử tri có nhiều ý kiến, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

THANH HƯƠNG