Cung cấp thông tin cho báo chí về nhân quyền và đối ngoại 

Xem với cỡ chữ
Sáng 24.10, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 10.2019.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan: Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền; Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục A02 Bộ Công an đã báo cáo tình hình công tác nhân quyền trong tháng 10; đề xuất một số nội dung tuyên truyền trên báo chí về thành tựu đảm bảo quyền tự do tôn giáo của Việt Nam; cập nhật tình hình an ninh về lợi dụng tự do tôn giáo, hướng lập luận phản bác thông tin sai lệch về tự do tôn giáo Việt Nam.


Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông Đoàn Công Huynh mong rằng, thời gian tới các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị tốt đẹp của tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung khẳng định nhà nước ta luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, có chính sách nhất quán là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng.

Các cơ quan báo chí cần tập trung chỉ rõ âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo; có nhiều bài viết mang tính giáo dục, tuyên truyền để chức sắc, tín đồ thấy rõ trách nhiệm công dân, chủ động đấu tranh với các hoạt động sai trái, vi phạm pháp luật.

Hiện nay, các đối tượng xấu thường sử dụng chiêu bài lợi dụng tôn giáo, nhất là những vụ việc phức tạp để tập hợp đông người gây mất ổn định chính trị xã hội, vì vậy, báo chí phải kịp thời thông tin, tuyên truyền, dự báo tình hình, phát huy vai trò của mình để truyền thông định hướng dư luận khi xảy ra vụ việc cụ thể tại các địa phương.

Theo QĐND