Cụm thi đua Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Trung Bộ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 

Xem với cỡ chữ
Ngày 11.7, tại Thanh Hoá, Cụm thi đua Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm 5 tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo đánh giá của các đại biểu, 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, sự chỉ đạo của VPQH, các Vụ, Cục thuộc VPQH, Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh trong Cụm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Công chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của đại biểu QH, Đoàn ĐBQH; việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ nhiệm VPQH bảo đảm kịp thời, đúng quy định; công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của ĐBQH, Đoàn ĐBQH và thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng trong lĩnh vực hành chính, tổ chức, quản trị bảo đảm kịp thời, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả…


Toàn cảnh hội nghị

Tuy nhiên, công tác tham mưu, phục vụ, giúp việc hoạt động của Đoàn ĐBQH có lúc, có việc chưa chủ động, còn chậm; số lượng chuyên viên tham mưu của Văn phòng còn thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều công việc vừa tham mưu, vừa phục vụ, vừa làm chuyên môn, vừa làm công tác hành chính, công tác Đảng, đoàn thể, dự các cuộc họp… nên dẫn đến hạn chế trên…

Trên cơ sở đó, những tháng cuối năm, Cụm thi đua Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ tích cực chỉ đạo triển khai các văn bản, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, gắn việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối các nghị quyết, chỉ thị, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động trong từng đơn vị. Đồng thời, tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị; tăng cường tuyên truyền và vận động cán bộ công chức tích cực tham gia và hưởng ứng nhiệt tình, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đạt thành tích; phấn đấu hoàn thành tốt và đạt các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua theo đăng ký thi đua năm 2019…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu kiến nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng cơ quan VPQH tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng tại các Văn phòng Đoàn; tăng tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” lên 30% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” để kịp thời động viên cán bộ công chức, viên chức và người lao động; tăng cường tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình, các cách làm hay trong phong trào thi đua của các đơn vị, các Cụm thi đua khác của VPQH để tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp… Bên cạnh đó, cần tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công chức, viên chức, lao động động hợp đồng; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các diễn đàn từ vụ, đơn vị, đến cụm, khối thi đua để đề ra giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH…

Tin và ảnh NGỌC THIỆN