Quảng Nam

Cục Quản lý thị trường ký kết phối hợp với Bộ đội Biên phòng  

Xem với cỡ chữ
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp trong công tác tham mưu cho Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trương, biện pháp tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chức năng, các Đội Quản lý thị trường, các Đồn Biên phòng trong công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa ở khu vực biên giới hoặc nội địa liên quan theo quy định của pháp luật.

Hai bên phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu và tình hình có liên quan đến các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm và phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các đối tượng. Trao đổi các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, chuyển cảng hàng hóa và hàng hóa lưu thông trong nước… Phối hợp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ, xử lý vụ việc người, phương tiện vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới và nội địa liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa.

Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới và nội địa nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng để mọi công dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và không tiếp tay, tham gia vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu… Phối hợp trong tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Từ Thức