Cuba: Kho tàng thông tin của đại biểu Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Thư viện và Trung tâm tài liệu quốc gia Cuba được thành lập tháng 2.1977 nhằm hỗ trợ công việc của các ĐBQH, các ủy ban thường trực và tạm thời, công chức, nhân viên chuyên hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến Quốc hội và giới báo chí.

      Do tính chất các tài liệu được sưu tập và do đối tượng tiếp cận nên Thư viện của Quốc hội hoạt động giống như một trung tâm nghiên cứu với đội ngũ nhân viên thư viện là các chuyên gia thông tin có kiến thức chuyên môn cao về hoạt động, thủ tục lập pháp và nhiều chuyên môn khác. Tài liệu được sưu tầm trong thư viện chủ yếu là về Quốc hội Cuba trong các khóa lập pháp. Hiện nay, đến khóa lập pháp thứ V, thư viện có tổng cộng 3.000 tài liệu bao gồm luật, báo cáo của các phiên họp, ý kiến, báo cáo, sắc lệnh-luật, tiến trình bầu cử, lịch sử luật pháp. Ngoài ra, thư viện còn sưu tập cả các tài liệu nói về nghị viện các nước trên thế giới, đặc biệt là nghị viện các nước trong khu vực. Thư viện còn có Công báo từ năm 1902. Báo này chứa đựng những thông tin quan trọng cho phép người đọc có thể hiểu được quá trình lập pháp ở Cuba. Ngoài ra, còn có 8.000 đầu sách nói về lịch sử quốc gia, thế giới, luật, hiến pháp, tiểu sử và các bài phân tích về các thể chế chính trị, về tình hình ngoại giao và ngoại thương. Do các ĐBQH phải xử lý các vấn đề như nông nghiệp, thương mại, quốc phòng, kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế nên thư viện có các danh mục riêng cho từng chủ đề; Đồng thời có các tài liệu liên quan đến Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ... Thư viện luôn duy trì đều đặn việc bổ sung và hoàn chỉnh các thông tin liên quan đến Chính quyền Nhân dân thành lập từ năm 1976. 
      Đây cũng là nơi cung cấp các dịch vụ chính như phổ biến có chọn lọc thông tin, tìm kiếm thông tin, phòng đọc, hoạt động trao đổi thư viện quốc gia và quốc tế, hoạt động xuất bản. Phổ biến thông tin là dịch vụ quan trọng nhất của thư viện vì nó liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị của các ĐBQH, các Ban công tác thường trực và tạm thời. 
      Thư viện Quốc hội thuộc hệ thống thông tin quốc gia. Hệ thống thông tin này hỗ trợ các thư viện và các trung tâm tài liệu trên toàn quốc để các cơ quan này có thể tự chủ về thông tin. Bên cạnh đó còn có Thư viện quốc gia José Martí và mạng lưới thư viện Nhà nước cấp tỉnh, thành phố, thuộc Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục và Bộ Giáo dục Đại học có những thư viện tại các tỉnh. Nhờ mối quan hệ chặt chẽ giữa các thư viện, các ĐBQH được tạo điều kiện thuận lợi khi cần tìm tài liệu. Hơn nữa, Thư viện Quốc hội Chính quyền còn có mối liên hệ khá chặt chẽ với Trung tâm Báo chí. Cơ quan này có hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử, lưu lại tất cả những gì báo chí đã xuất bản. Và tất cả các ĐBQH đều có quyền sử dụng hệ thống này. Hiện nay, Thư viện của Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba đang hoàn tất giai đoạn cuối việc thành lập trang Web cho Quốc hội. Tất cả những việc mà Quốc hội hay các ban công tác đã làm được sẽ đưa lên internet. Thư viện Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với các thư viện của các nghị viện khác trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực Mỹ Latin.

Phong Á