Cửa hàng tiện ích - kênh tư vấn xây và sử dụng nhà tiêu phù hợp 

Xem với cỡ chữ
Nhằm tăng cường tính hiệu quả của vệ sinh và thúc đẩy vệ sinh, Dự án thành phần Vệ sinh nông thôn và Thay đổi hành vi về vệ sinh đã đề xuất cách thức truyền thông mới để hỗ trợ họ trong việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Một trong những cách thức truyền thông hữu hiệu là cửa hàng tiện ích (CHTI). Tại đây, khách hàng có thể mua tất cả các vật liệu và trang thiết bị cần thiết để xây nhà tiêu cải thiện hoàn chỉnh.

Những cửa hàng này có thể cung cấp các dịch vụ khác nhau cho người dân như dịch vụ xây dựng, vận chuyển, tư vấn cho hộ gia đình về loại nhà tiêu phù hợp, cách sử dụng và bảo quản nhà tiêu, hỗ trợ tài chính hoặc bảo hành sản phẩm để người dân chọn được loại hình phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của gia đình mình với mức giá chuẩn và chất lượng tốt. Người dân có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ của các CHTI tùy theo nhu cầu của gia đình mình. Tại mỗi xã phấn đấu đạt Vệ sinh toàn xã sẽ dự kiến thành lập 1 CHTI.

CHTI sẽ do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lựa chọn và thành lập, đồng thời hỗ trợ thành lập và tập huấn mạng lưới tiếp thị và phân phối của cửa hàng bằng cách tuyên truyền về mô hình kinh doanh này. Để có thể cung cấp trọn gói sản phẩm nhà tiêu đồng thời quản lý được chất lượng xây dựng của sản phẩm, những cửa hàng này cũng bố trí mạng lưới thợ xây. Đội ngũ thợ xây này được tham gia vào lớp tập huấn về kỹ thuật xây dựng, cách sử dụng và bảo quản các loại nhà tiêu hợp vệ sinh.

Bên cạnh đó, còn có mạng lưới cộng tác viên bán hàng nhằm tập huấn cho họ cách xây dựng mạng lưới tiếp thị của mình để họ có thể tiếp tục mở rộng hoạt động sau khi Dự án ngừng hỗ trợ. Cộng tác viên là cầu nối giữa bên bán và bên mua, cung cấp dịch vụ xây nhà tiêu đáp ứng với nhu cầu của khách hàng. Cộng tác viên có thể là cán bộ y tế thôn bản, cán bộ phụ nữ, thôn bản... Ngoài ra, phương thức truyền thông xây nhà tiêu hợp vệ sinh qua hệ thống CHTI còn có việc kết nối nhóm góp vốn quay vòng và cửa hàng tiện ích.

Để trở thành CHTI, các chủ cửa hàng, nhà sản xuất vật liệu xây dựng chỉ cần đồng ý trở thành cửa hàng tiện ích và cộng tác viên, thợ xây của họ sẽ được đào tạo tập huấn về tiếp thị vệ sinh, kỹ thuật xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, lập kế hoạch kinh doanh, kỹ năng bán hàng để xây dựng và phát triển thành hệ thống cửa hàng tiện ích.

Bên cạnh đó, tại các xã phấn đấu đạt xã Vệ sinh toàn xã, Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức chính trị - xã hội và những người có vai trò lãnh đạo trong cộng đồng như trưởng thôn, già làng tại địa phương cũng được cung cấp thông tin về tầm quan trọng và nội dung vệ sinh nông thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Nhật Phương