Cử tri Bình Thuận bỏ phiếu bầu trực tiếp 670 trưởng thôn, khu phố  

Xem với cỡ chữ
Sáng 7.7, đại diện cử tri của hơn 300.000 hộ gia đình ở tỉnh Bình Thuận đã đi bầu cử trực tiếp chức danh trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại địa bàn dân cư.

Bình Thuận hiện có 706 thôn, khu phố. Tuy nhiên nhiệm kỳ này, toàn tỉnh chỉ thành lập 670 tổ bầu cử để tiến hành bầu trực tiếp 670 trưởng thôn, khu phố tại 125 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Có 36 thôn, khu phố còn lại sẽ kéo dài nhiệm kỳ của trưởng thôn, khu phố do các khu phố này dự kiến sẽ giải thể (hoặc sáp nhập) do chưa đủ điều kiện về quy mô dân số. Trước đó, để chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân lấy ý kiến, lựa chọn, giới thiệu, lập danh sách người ứng cử theo đúng quy trình. Mỗi tổ bầu cử giới thiệu 2 ứng cử viên (riêng thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết có 3 ứng cử viên). Cử tri sẽ lựa chọn trực tiếp một người.

Toàn tỉnh có 1.341 người ứng cử chức danh trưởng thôn, khu phố ở 670 thôn, khu phố. Trong đó, nữ chiếm 14,9%, người dân tộc thiểu số chiếm 9,8%, có 675 đảng viên (chiếm tỷ lệ 50%)… Về trình độ đào tạo, 50 người có trình độ đại học, 33 người trình độ cao đẳng…

Cuộc bầu cử góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn những người nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín trong cộng đồng dân cư, đủ sức khỏe, khả năng sáng tạo, triển khai thực hiện tốt công tác vận động và quản lý xã hội ở thôn, khu phố. 

Minh Ngọc