Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Hội nghị về báo cáo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam”

Trước hết, thay mặt Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, tôi xin chào mừng các quý vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội đã đến tham dự Hội nghị, hoan nghênh sáng kiến của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức Hội nghị quan trọng này.


Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị
Ảnh: Quang Khánh

Như các vị đã theo dõi, kỳ họp Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt, tại kỳ họp thứ 8 này Quốc hội đã nghe Chính phủ trình và thảo luận về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Nhiều vị đại biểu đề nghị có nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực này. Do đó, việc chúng ta họp tại đây, nghe và thảo luận về Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Dân tộc thiểu số tại Việt Nam là kết quả hợp tác nghiên cứu của Australia và Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc, vì đây sẽ là một trong những kênh thông tin hữu ích, hỗ trợ tích cực cho việc đại biểu Quốc hội xem xét, thảo luận vấn đề này.

Thực hiện đường lối cách mạng của Đảng, ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm chăm sóc đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi, rẻo cao, vùng đặc biệt khó khăn; chúng ta tự hào rằng: thực tế dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các dân tộc nước ta đã thực hiện tốt nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển; không có kỳ thị, chia rẽ dân tộc; không có xung đột dân tộc, tôn giáo giữa 54 dân tộc anh em. Thời gian vừa qua, các chính sách ưu tiên đầu tư cho vùng dân tộc, miền núi đã giúp tốc độ tăng trưởng ở khu vực này khá hơn trước, kết cấu hạ tầng thiết yếu như đường, điện, trường học, trạm xá, các công trình thủy lợi được đầu tư từng bước đồng bộ. Công tác định canh, định cư với đồng bào luôn được gắn với hoạch định và phát triển tổ chức thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, thông tin. Giữ vững sự ổn định chính trị vùng này và đặc biệt là quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số. Do đó, đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số có bước trưởng thành rõ rệt, đoàn kết các dân tộc được giữ vững. Nhiều chính sách đã đi vào cuộc sống và đến nay đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Đồng bào các dân tộc luôn nỗ lực vươn lên, không cam chịu đói nghèo, đã có nhiều mô hình sản xuất giỏi, nhiều vùng đã chuyển sản xuất từ tự túc, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, nhiều xã đã được công nhận là điển hình nông thôn mới.

Tuy nhiên, ở khu vực này, do điểm xuất phát thấp, địa hình dốc cao, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sản xuất để ổn định cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; có hộ còn thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất; điều kiện tiếp cận của người dân đến các dịch vụ như: y tế, giáo dục, bảo hiểm, thông tin, báo chí… có mặt còn hạn chế. Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc còn nhiều tồn tại, cần phải quan tâm hơn; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn rất cao so với mặt bằng chung của cả nước. Nguồn lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề thấp, nhiều nơi còn có tảo hôn, kết hôn cùng huyết thống, sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số một số dân tộc thiểu số còn thấp.

Ảnh: Quang Khánh

Do đó: để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt công tác dân tộc, trong đó nhấn mạnh: xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi phải toàn diện, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng, tiếp tục khơi dậy, phát huy tinh thần tự lực của đồng bào để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm và chia sẻ của các tổ chức quốc tế, các nước bạn, thì kết quả nghiên cứu của Ngân hàng thế giới và các đối tác, nhất là các vấn đề về kết nối hạ tầng, kinh tế, kết nối thị trường, về lao động và việc làm, về giáo dục, y tế, về năng lực quản trị của các địa phương… với những khuyến nghị chính sách về tái định hình và cải thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số là rất quan trọng và phù hợp với sự quan tâm của Quốc hội Việt Nam.

Tại Hội nghị quan trọng này, với sự tham gia của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, đại diện 63 Đoàn đại biểu Quốc hội trong cả nước và đông đảo đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chúng tôi cho rằng đây là một dịp chúng ta cùng nghiên cứu, thảo luận và tiếp thu các kiến nghị hợp lý.

Sau Hội nghị này, tôi mong rằng Ngân hàng thế giới tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Chúng ta cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam, với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.

Một lần nữa, xin cảm ơn Ngân hàng thế giới tại Việt Nam với những hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả và thiết thực cho các cơ quan hữu quan tại Việt Nam cùng nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Cảm ơn các quý vị đại biểu đã đến tham dự Hội nghị quan trọng này. Sau đây, tôi cùng các vị đại biểu Quốc hội xin được lắng nghe kết quả nghiên cứu của quý vị. Chúc sức khỏe các quý vị, chúc Hội nghị thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

_______

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Quang Khánh ghi