Công tác bảo vệ trẻ em chưa được quan tâm đúng mức 

Xem với cỡ chữ
Sáng 10.10, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và dự kiến năm 2019. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Tuyết chủ trì buổi làm việc.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, tính đến cuối tháng 6.2018, dân số trẻ em của Việt Nam là gần 26,3 triệu trẻ, trong đó có hơn 1,4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004). Trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực trẻ em trong 9 tháng năm 2018, với vai trò điều phối việc thực hiện quyền trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng văn bản pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực trẻ em; theo dõi, đôn đốc, thông tin, báo cáo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em; theo dõi sát tình hình, nắm thông tin, định hướng dư luận xã hội, kịp thời chỉ đạo và kiến nghị giải quyết các vấn đề về thực hiện quyền trẻ em và các vụ việc bạo lực trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, không để tồn đọng các thông tin, yêu cầu từ trẻ em và người dân thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em cũng như đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến trẻ em.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Nguyễn Văn Tuyết chủ trì buổi làm việc

Tại nhiều địa phương, UBND các cấp đã có chuyển biến bước đầu trong quan tâm, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác trẻ em, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề và vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, đuối nước trẻ em. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, do vậy việc phát hiện, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ hoặc đã bị bạo lực, xâm hại tình dục cũng như rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc còn chưa kiên quyết, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, đội ngũ người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã chậm được bố trí, giao việc theo quy định của Luật Trẻ em, hoặc có nhưng không ổn định, còn kiêm nhiệm nhiều việc và năng lực hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện các hoạt động và mục tiêu bảo vệ trẻ em, trong đó có hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, hiện nay mới chỉ có 590 người làm công tác trẻ em cấp xã, chiếm 5% số cấp xã toàn quốc. Không chỉ cấp xã, ở cấp huyện cũng còn 20% huyện chưa bố trí được cán bộ làm công tác trẻ em.


Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, nhiều địa phương không hoặc bố trí rất ít ngân sách dành cho công tác quản lý nhà nước lĩnh vực trẻ em

Một số địa phương không hoặc bố trí rất ít ngân sách dành cho công tác quản lý nhà nước lĩnh vực trẻ em, đặc biệt ngân sách cho công tác bảo vệ trẻ em. Bên cạnh đó, nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến giảm nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước cho trẻ em, chưa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy các kỹ năng an toàn cho trẻ em. Việc đầu tư hệ thống điểm vui chơi và hệ thống các thiết chế văn hóa ở cấp xã, thôn, sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí của trẻ em chậm được cải thiện (tỷ lệ điểm vui chơi trẻ em cấp xã mới đạt 39%, các thiết chế văn hóa cơ sở cấp xã và cấp thôn đạt trên 50%)...

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội kiến nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tăng cường giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em và pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; việc bố trí nhân lực và ngân sách địa phương để thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, trách nhiệm bảo vệ trẻ em của các bộ, ban, ngành trung ương... Kiến nghị Quốc hội quyết định dành ngân sách trung ương và địa phương phù hợp hằng năm, và trung hạn cho việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em; cho công tác bảo vệ trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng...


Toàn cảnh buổi làm việc

Qua theo dõi thực tế tình hình công tác trẻ em năm 2018, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ nhận thấy bên cạnh những kết quả đạt được, công tác trẻ em còn một số tồn tại từ nhiều năm chưa khắc phục được: tình hình tai nạn thương tích trẻ em, tử vong trẻ em do đuối nước chưa giảm; các hiện tượng trẻ em bị xâm hại, ngược đãi vẫn diễn ra ở nhiều nơi, diễn biến phức tạp, với một số vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; chất lượng cuộc sống của trẻ em giữa các vùng miền còn khoảng cách. Nhưng trong báo cáo chưa phản ánh đầy đủ thực trạng và nguyên nhân của các vấn đề này, chưa đưa ra giải pháp tháo gỡ, khắc phục. Ủy ban đề nghị: Báo cáo cần bổ sung thêm thực trạng trẻ em bị tai nạn thương tích; bị bạo hành, ngược đãi, xâm hại...; phân tích nguyên nhân của thực trạng này và các giải pháp khắc phục. Đề nghị Bộ đánh giá kỹ hơn về hiệu quả mô hình Trung tâm Công tác xã hội các cấp, có tổng kết, đánh giá mô hình để làm cơ sở phát triển nghề công tác xã hội và xây dựng Luật về nghề công tác xã hội.

Về các đề xuất của Bộ, Ủy ban hoàn toàn nhất trí, đề nghị Bộ phối hợp, hàng quý có báo cáo/điểm tin nhanh về tình hình trẻ em và kết quả công tác bảo vệ trẻ em để Ủy ban có cơ sở giám sát, đánh giá thường xuyên. Hàng năm, căn cứ trên thực tiễn theo dõi trong lĩnh vực và đề nghị của Chính phủ trong Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em trình Quốc hội, Ủy ban sẽ có giám sát chuyên đề cụ thể hoặc đề xuất giám sát ở cấp cao hơn, tùy theo tính cấp thiết của vấn đề.

Tin và ảnh: Ng. Phương