TP Hồ Chí Minh

Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường 

Xem với cỡ chữ
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, những chương trình, mô hình bảo vệ môi trường hay và hiệu quả đã và đang góp phần thay đổi bộ mặt, mỹ quan đô thị trên địa bàn. Để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển, thời gian tới, bên cạnh việc triển khai mạnh mẽ, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, cần huy động sức mạnh của lớp trẻ, đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường.

Nhiều mô hình, chương trình hay và hiệu quả

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19.10.2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về cuộc vận động Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước, 24 quận, huyện đã đưa ra nhiều kế hoạch, chương trình để xóa các điểm đen về rác. Sau gần 2 năm triển khai, nhiều tuyến kênh rạch ở TP Hồ Chí Minh đã được hồi sinh, góp phần làm thông thoáng dòng chảy, cải thiện vệ sinh môi trường cũng như giảm tải lượng chất ô nhiễm thải vào nguồn nước mặt.

Người dân cùng ra quân tổng vệ sinh kênh rạch, đường phố.
Nguồn: ITN

Năm 2020 với chủ đề là “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, nhiều mô hình, chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện và duy trì, lan tỏa sâu rộng đến nhiều cá nhân, tổ chức, cơ quan, địa phương. Những mô hình này ngày càng cho thấy tính hiệu quả đối với việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích cộng đồng to lớn.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, các chương trình tiêu biểu phải kể đến như Công trình xanh, Văn phòng xanh, Nhà xanh, Khu dân cư xanh, Chương trình 3T trong trường học, Chi hội Hiệp sĩ môi trường, Cuộc thi Sức sống mới từ phế thải… Nhiều mô hình hay và hiệu quả như Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, Phụ nữ nói không với rác thải nhựa, Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch... đã góp phần làm nên thành công của chiến lược xây dựng thành phố môi trường.

Thành phố cũng đã ban hành các kế hoạch triển khai phong trào khác nhằm mục đích bảo vệ môi trường như tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước; tổ chức đợt ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Chương trình đã huy động đông đảo cộng đồng, người dân tham gia, góp phần xây dựng diện mạo đô thị, giải quyết điểm nóng môi trường trong tuyến phố, khu dân cư…

Đơn cử, tại phường Long Bình, quận 9 có các công trình xóa điểm rác, lắp đặt bảng tuyên truyền, bê tông hóa và xây dựng sân chơi thiếu nhi tại sân bóng khu phố Long Bửu, khơi thông 70m tuyến kênh thoát nước tại hẻm 38, đường 10, khu phố Bến Đò, phường Long Bình; khơi thông 120m mương thoát nước bị ô nhiễm tại đường Bắc, khu phố Thái Bình 2; vận động nhân dân tại tuyến đường A, đường B, đường N12, đường N7, đường D2 thực hiện công trình xã hội hóa; thực hiện ký cam kết phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho 100 hộ dân.

Tại trường học, nhằm phát huy hơn nữa những giải pháp mới thiết thực, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 19, nhiều mô hình sáng tạo cũng liên tiếp ra đời, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia như mô hình chiến dịch xanh kêu gọi giáo viên, học sinh tham gia trồng cây xanh và nói không với rác thải nhựa; phong trào Chủ nhật xanh, tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh công cộng…

Tạo sức lan tỏa sâu rộng

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, mỗi công trình, mô hình hay nhằm bảo vệ môi trường đã và đang góp phần thay đổi bộ mặt mới, nét đẹp mỹ quan đô thị trên địa bàn. Có được những kết quả này, bên cạnh chủ trương đúng đắn, sự tích cực, chủ động và đổi mới trong triển khai thực hiện còn có sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân.

Thời gian tới, để công tác vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 19 và xây dựng nếp sống văn minh đô thị tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn, theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng, thành phố cần triển khai mạnh mẽ hơn, nhân rộng nhiều hơn mô hình bảo vệ môi trường, doanh nghiệp thân thiện với môi trường. Đây cũng là xu thế chung, cần thiết để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, thành phố cũng cần có giải pháp để huy động được sức mạnh của lớp trẻ, đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường với các hoạt động ra quân làm sạch môi trường, tổ chức ngày hội tái chế… Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về bảo vệ môi trường, thường xuyên duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ, cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu về môi trường.

Vấn đề bảo vệ môi trường trong trường học cũng cần được chú trọng, thông qua việc tổ chức lồng ghép giáo dục môi trường vào các môn chính khóa ở các cấp học, chỉ đạo việc tổ chức ngoại khóa chuyên đề môi trường. Đặc biệt, trong khuôn viên trường học phải có những góc thông tin, hình ảnh nhắc nhớ học sinh và giáo viên về việc giữ gìn không gian sống xanh sạch đẹp, giảm thiểu rác thải ra môi trường. Từ đó, huy động được học sinh, giáo viên tham gia bảo vệ môi trường ở các khu vực do địa phương, trường học, ngành giáo dục phát động.

Vân Phi