Công bố và trao Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” cho sản phẩm hành tím của tỉnh Sóc Trăng 

Xem với cỡ chữ
Lễ công bố Quyết định cấp và trao Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” cho sản phẩm hành tím đã được long trọng tổ chức tại thành phố Sóc Trăng, UBND tỉnh Sóc Trăng.


Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, ban ngành chứng kiến trao Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Vĩnh Châu cho sản phẩm hành tím

Đây là chỉ dẫn địa lý đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng và là chỉ dẫn địa lý chỉ dẫn địa lý thứ 75 được bảo hộ tại Việt Nam.

Hành tím là một sản phẩm đặc sản của huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đã gắn bó với người dân địa phương hơn 50 năm, với điều kiện tự nhiên phù hợp như: đất đai, khí hậu… đã góp phần tạo nên danh tiếng, chất lượng của sản phẩm, mang lại những lợi thế trên thị trường và người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Hành tím cũng là một trong số các sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Sóc Trăng, góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho bà con nông dân.

Hiện diện tích trồng hành tím của Sóc Trăng là 6.500 hécta, được định hướng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ nhằm mang đến sản phẩm sạch cho người tiêu dùng.


Sản phẩm hành tím mang chỉ dẫn địa lý Vĩnh Châu

Phát biểu tại lễ công bố, ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ nhấn mạnh, việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý mới là bước khởi đầu trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bởi hầu hết quy mô sản xuất của các nông hộ nhỏ lẻ, tổ chức sản xuất nhỏ bé, công tác tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị còn yếu, chất lượng nông sản chưa đồng đều, mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế... Vì vậy, cần chú trọng vấn đề quản lý và sử dụng  như thế nào để khai thác hết được những giá trị của chỉ dẫn địa lý mang lại. Trên cơ sở định hướng tổng thể cho các sản phẩm chủ lực của địa phương, tỉnh Sóc Trăng cần xây dựng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả về tổ chức sản xuất, chế biến và thương mại phù hợp, cụ thể là định hướng về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của địa phương; cần có những chính sách hỗ trợ về nguồn lực để quản lý các chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã về nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động quảng bá, phát triển kênh thị trường cho người dân tiếp cận thị trường một cách hiệu quả và bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân địa phương.

Bảo Ngân