Công bố quyết định về công tác cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Xem với cỡ chữ
Sáng 12.2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các quyết định của Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 1786-QĐNS/TW và số 1788-QĐNS/TW ban hành ngày 4.2.2020, Ban Bí thư Trung ương quyết định bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với hai đồng chí: Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện; Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định số 1782-QĐNS/TW ngày 4.2.2020, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Theo Quyết định số 1781- QĐNS/TW, Ban Bí thư bổ nhiệm chức vụ Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Thư ký của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.

Thay mặt Ban Bí thư và lãnh đạo Học viện, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng các đồng chí vinh dự được nhận quyết định quan trọng lần này; khẳng định đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao để tiếp tục có đóng góp quan trọng hơn với sự nghiệp chung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, việc bổ sung đội ngũ lãnh đạo của Học viện lần này thể hiện tinh thần đổi mới, là bước chuyển quan trọng của thế hệ lãnh đạo Học viện.

Thu Phương