Công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2011 

Xem với cỡ chữ
Ngày 8/12, UBND tỉnh Bình Định cùng Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) đã công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2011.

PAPI là chỉ số đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Trong đó, có 6 chỉ số chính là sự tham gia của người dân cấp cơ sở; tính công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Phương pháp điều tra của UNDP là phỏng vấn trực tiếp 13.642 người dân tại 63 tỉnh, thành gồm 207 quận, huyện; 414 xã, phường, thị trấn; 828 thôn, ấp, bản. Theo công bố của UNDP, không có địa phương nào của cả nước đạt 60 điểm, cao nhất chỉ hơn 40 điểm.
 
Dựa trên kết quả điều tra PAPI của UNDP tại Việt Nam, các nhóm nghiên cứu đã nêu một số đề xuất chính cho các tỉnh là cần tiếp tục duy trì tiến độ cải cách để giữ vững và phát huy hơn nữa mức độ hài lòng của người dân đối với hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh; Thúc đẩy sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, đặc biệt là trong cơ chế tham gia đóng góp tự nguyện cho các công trình công cộng; Tăng cường công khai minh bạch trong quy hoạch sử dụng đất, khung giá đất và ngân sách cấp xã…
 
Kết quả nghiên cứu PAPI giúp các cơ quan nhà nước cùng người dân nhìn nhận và đánh giá tương đối chuẩn xác về sự rườm rà của thủ tục hành chính và những bất cập trong quản trị và hành chính công hiện nay. Qua kết quả này, nhiều địa phương có thể đẩy mạnh chủ trương cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị, hành chính công.

TB